górne tło

Małgorzata Olkuska

http://www.olkuska.pl/

Urodzona 6 czerwca 1953 r. w Krakowie. Artystka rzeźbiarka o dużym dorobku, nauczyciel akademicki. Jest absolwentką Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom z wyróżnieniem i medalem w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 1977 roku. Od momentu otrzymania dyplomu pracowała równocześnie jako kierownik zespołu rekonstruktorsko konserwatorskiego Pracowni Konserwacji Zabytków oraz uczestniczyła w życiu środowiska artystycznego Krakowa prezentując systematycznie swoje nowopowstałe prace. W roku 1979 wykonała projekt pomnika Stanisława Wyspiańskiego z przeznaczeniem na plac Szczepański (projekt znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego). Regularnie brała udział we wszystkich edycjach Rzeźby Roku, organizowanej w krakowskim BWA, jako uczestnik, ale także współorganizator, współredaktor katalogu. W roku 1984 otrzymała wyróżnienie honorowe za marmurową rzeźbę Epitafium dla Stańczyka. Równocześnie uczestniczyła we wszystkich wystawach i konkursach organizowanych przez środowisko, w tym w prezentacjach krakowskich za granicą. Uczestniczyła także w bardzo wielu wystawach i konkursach w kraju. Od 1978 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego. Tworzyła podwaliny nowopowstającego artystycznego kierunku studiów – Zakładu Wychowania Plastycznego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Tworzyła od początku pracownie rzeźbiarskie oraz prowadziła zajęcia z przedmiotów: rzeźby i struktury wizualne następnie już tylko rzeźbę ze studentami studiów dziennych a potem dziennych i zaocznych. Pełniła kolejno różne funkcje, w tym kierownika Katedry Rzeźby, prodziekana. W roku 1984 była stypendystką rządu francuskiego, jako przedstawicielka artystycznego środowiska Krakowa.  W 2005 roku otrzymała tytuł naukowy Profesora Sztuk Pięknych od Prezydenta RP, stając się pierwszą kobietą w Krakowie, która uzyskała ten tytuł. Prof. Małgorzata Olkuska ma na swoim koncie 20 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Wykonała wiele prac na zamówienie, m.in. popiersie prof. Karola Estreichera-Muzeum UJ, podwójne popiersie Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Muzeum Narodowe w Krakowie, pomnik matematyka Stefana Banacha-Kraków, ul. Reymonta, czy nagrobek-pomnik Marka Grechuty w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego. Jest laureatką wielu nagród w konkursach i wystawach rzeźbiarskich. Pracuje i mieszka w Krakowie.