górne tło

Muzeum Sztuki Współczesnej

W postindustrialnej przestrzeni dawnej fabryki Schindlera przy ul. Lipowej 4 w Krakowie miejsce znalazło Muzeum Miejsca. Obecnie realizowana jest tam druga inwestycja pn. Muzeum Sztuki Współczesnej. Placówka stanie się nowym symbolem Krakowa - miasta patrzącego w przyszłość i jednocześnie szanującego historię. Oba zadania prowadzone są w ramach lokalnego programu rewitalizacji obszaru Kraków - Zabłocie i polegają na zmianie funkcji obiektu z poprzemysłowej na kulturalną i edukacyjną. W 2008 roku wyremontowany został zabytkowy budynek frontowy dawnej fabryki w którym utworzona Muzeum Pamięci Miejsca - ekspozycja prezentująca historę fabryki od czasów przedwojennych poprzez okupację aż po powojenne dzieje Fabryki Naczyń Emaliowanych. Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Budynków Komunalnych.

"Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej" to inwestycja realizowana przez Gminę miejską Kraków, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (MRPO). Na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków-Zabłocie. Teren objęty jest również lokalnym programem rewitalizacji.

W wyniku przeprowadzonego w 2007 roku konkursu na koncepcję urb.-arch. wyłoniony został projektant Muzeum. Jest nim włoski zespół projektantów Claudio Nardi z Toskanii oraz Leonardo Proli z Rzymu. Miejsce to stanie się nowym symbolem Krakowa - miasta patrzącego w przyszłość a jednocześnie potrafiącego promować swoją historię. Generalnym wykonawcą jest wybrana w drodze przetargu firma Warbud S.A. Na terenie dziedzińca dawnej fabryki znajdowało się 13 budynków składających się na kompleks przemysłowy. Budynki te, częściowo wyremontowane, częściowo przebudowane zaadaptowane zostaną na Muzeum Sztuki Współczesnej. Przewidziane jest również stworzenie pracowni dla młodych artystów. Przy ul. Lipowej planuje się także budowę zatok dla autokarów wycieczkowych oraz parkingów.


Zobacz galerię


Zobacz także:

Komunikacja

Przestrzeń publiczna

Ekologia

Sport i rekreacja

Nowoczesność