górne tło

Kody QR

QR Code (QR jest skrótem od ang. Quick Response) – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku. QR Code ma kształt kwadratu. Składa się z segmentów o rozmiarach od 21x21 do 177x177.

 

Charakterystyczne wzory (ang. finder pattern) w trzech rogach (lewy górny, prawy górny i lewy dolny) umożliwiają wykrywanie pozycji w jakiej znajduje się kod i gwarantują szybkie skanowanie (przedstawione na rysunku poniżej). Omawiane wzory składają się z trzech współśrodkowych kwadratów o średnicach: ciemny 7x7 modułów, jasny 5x5 modułów oraz ciemny 3x3 moduły.

Kod kreskowy QR Code umożliwia zakodowanie znaków z pełnego zakresu ASCII (0-255). Długość kodu jest zmienna i wynosi: do 1817 znaków Kanji, do 2953 znaków bajtowych, do 4296 znaków alfanumerycznych lub do 7089 cyfr.

 

QR Code (ang. Quick Response Code) pozwala na zakodowanie znacznie większej ilości informacji niż kody jednowymiarowe - te same dane są kodowane na powierzchni równej 10% powierzchni tradycyjnego linearnego kodu kreskowego. Jego najważniejszymi cechami są:

 

Przykładowe aplikacje, przy pomocy których można odczytać treść fotokodu: