górne tło

Bon Rodzinny

Podczas dzisiejszej (8 lutego, środa) sesji, radni Miasta Krakowa podejmą decyzję w sprawie projektu uchwały grupy radnych dotyczącego ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej w postaci bonu imiennego z tytułu urodzenia się dziecka. Projekt uchwały, który zmienia formę przyznawania gminnego becikowego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

Od 1 marca rodzice zamiast 1000 zł otrzymywaliby 800 zł w formie bonu na badania i szczepienia oraz na wyprawkę dla dziecka. Rodzice nie dostawaliby pieniędzy do ręki, ale najpierw na własny koszt robiliby zakupy, a później otrzymywaliby zwrot w magistracie po okazaniu faktur bądź innych rachunków związanych z wydatkami. Dokumenty, w tym potwierdzenie zamieszkania w Krakowie, powinny zostać złożone w okresie 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka.

Jednocześnie proponuje się uchylenie uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Od roku 2006 realizując politykę prorodzinną Gmina Miejska Kraków, na mocy uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej, wypłaca mieszkańcom z tytułu urodzenia się dziecka jednorazową zapomogę finansową w kwocie 1 000 zł. niezależnie od dochodów rodziny, pod warunkiem że przynajmniej jedno z rodziców dziecka zamieszkuje w Krakowie na rok przed dniem urodzenia dziecka.
Od 2006 roku do końca grudnia 2011 roku z tego tytułu wypłacono zł  44 686 000 zł. Od nowego roku wypłacono już 2 555 000 zł.

Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na blisko 2,5 tys. gmin w Polsce jedynie 44 gminy wypłacają zapomogi ze środków własnych. Wśród dwunastu miast Unii Metropolii Polskich oprócz Krakowa jedynie trzy miasta wypłacają swoim mieszkańcom ze środków własnych zapomogi z tytułu urodzenia dziecka warunkując to jednak spełnianiem kryteriów dochodowych.

Kraków jest jednym z nielicznych dużych miast, które wypłaca ze środków własnych gminy jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka. Jak wynika z przeprowadzonej przez magistrat analizy, „swojego” becikowego nie wypłacają już m.in. Warszawa, Wrocław i Gdańsk. (JD)