górne tło

Dyrektor Niezabitowski do Spraw Muzeów

Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa został powołany do Rady do Spraw Muzeów, która jest organem opiniotwórczo-doradczym w sprawach zarządzania, działającym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Niezabitowski został wybrany do Rady podczas zjazdu przedstawicieli 110 muzeów rejestrowanych, który odbył się w styczniu br. w Zamku Królewskim w Warszawie. Oprócz Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w zjeździe uczestniczyli także przedstawiciele Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Archeologicznego, Muzeum UJ, Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.


Głównym celem zjazdu było powołanie Rady do Spraw Muzeów na kolejną kadencję (2012-2015). Rada jest organem opiniotwórczo-doradczym w sprawach zarządzania, działającym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład Rady wchodzi 21 członków (10 wskazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 11 wybranych na zjeździe). (KF)