górne tło

Kluby radnych

W ramach Rady Miasta radni mogą tworzyć kluby radnych. Zasady organizacji ustala klub. Głównym założeniem każdego z klubów jest wspieranie radnych w ich prawach i powinnościach, wypływających z zasady mandatu wolnego, a także z zasady reprezentacji. Na bazie struktury politycznej RMK powołuje się członków Komisji Głównej. Wybrani do niej zgodnie z zasadą parytetu radni reprezentują stanowiska swoich klubów.

Kluby radnych