górne tło

Rada Miasta Krakowa 2011

Pierwszy rok obecnej kadencji Rady Miasta Krakowa był bardzo trudny. To właśnie w 2011 roku pojawiły się problemy, z którymi będziemy borykać się przez dłuższy czas.

Bardzo ważnym wydarzeniem, praktycznie rozpoczynającym VI kadencję Rady Miasta Krakowa, były wybory do rad dzielnic, które odbyły się 9 stycznia. To był bardzo nietypowy i trudny termin, dlatego prawie 13-procentową frekwencję - w porównaniu do podobnych działań w innych miastach, czy choćby podczas wyborów uzupełniających - można uznać za niezłą.

Z początkiem roku radni szybko uchwalili budżet i nowy dokument - Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2033. Nie udało się ustrzec błędów, które jednak dzięki wspólnemu działaniu Rady i Prezydenta udało się skorygować. Następnie radni zaangażowali się w rozwiązanie problemów ze sprzedażą akcji MKS Cracovia. Udało się znaleźć rozwiązanie, które maksymalnie zabezpiecza interesy Gminy.

Kolejnym ważnym dla naszego miasta wydarzeniem była uroczystość beatyfikacyjna wielkiego krakowianina – błogosławionego Jana Pawła II, w maju 2011 r. Niestety również w maju rozpoczęły się nieustające problemy finansowe miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zakwestionowała część umów, uniemożliwiając emisję obligacji na kwotę 300 mln zł. Decyzja RIO zachwiała płynnością finansową miasta i spowodowała zablokowanie wielu ważnych inwestycji. Ponownie jednak wspólne działania Rady i Prezydenta doprowadziły do częściowego wycofania się RIO z podjętej decyzji i emisja obligacji mogła dojść do skutku.

Reakcją na te wydarzenia było powołanie w lipcu 2011 r. Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa, której zadaniem było wyjaśnienie przyczyny złej sytuacji finansowej Miasta oraz zaopiniowanie propozycji reform przedstawionych przez Prezydenta. Komisja pracę zakończyła obszernym sprawozdaniem, z którego wnioski zaprezentowała w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa, 14 października.

Jeszcze w czerwcu Rada podjęła pierwsze odważne decyzje zmieniające część danin w Krakowie, potem we wrześniu je skorygowała. Natomiast w grudniu przyjęła kolejny pakiet odważnych zmian w zakresie podatków.

Radni rozpoczęli też publiczną dyskusję w sprawach mieszkaniowych miasta, tworząc okrągły stół mieszkaniowy, czyli cykl debat dotyczących polityki mieszkaniowej i gospodarki gminnymi lokalami mieszkalnymi.

Dwie nowe komisje Rady Miasta Krakowa bardzo aktywnie zabrały się do pracy. Komisja ds. reformy ustroju samorządowego przyjęła projekt Statutu Miasta i szereg spraw związanych z funkcjonowaniem dzielnic. Komisja rozwoju i innowacji uruchomiła znaczący dla Krakowa projekt Strefy Aktywności Gospodarczej, a także podjęła inicjatywę wdrożenia w Krakowie tzw. smart city (zagadnienia związane z budową systemów "inteligentnego miasta"), znacząco rozszerzyła również współpracę ze środowiskiem naukowym i akademickim. Dzięki inicjatywie Komisji Rozwoju i Innowacji RMK odbyło się w Krakowie wspólne posiedzenie z Komisją Parlamentu Unii Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

W październiku obchodziliśmy 20. rocznicę powołania dzielnic Krakowa. Była to dobra okazja do podsumowań i podziękowań budowniczym jednostek pomocniczych miasta Krakowa oraz zasłużonym dla lokalnych społeczności, ale przede wszystkim do rozmowy na temat przyszłości dzielnic w Krakowie.

Oceniając pierwszy rok kadencji trzeba przyznać, iż mimo wielu emocji udało się właściwie zareagować na problemy finansowe Miasta, oraz rozwiązać nabrzmiały od lat problem finansowania MKS Cracovia. Udało się podjąć wiele odważnych i odpowiedzialnych decyzji finansowych, a także uruchomić nowe, ważne inicjatywy gospodarcze i samorządowe. Niestety, głównie z powodów finansowych nie udało się rozszerzyć i przyspieszyć realizacji wielu inwestycji i działań bieżących, dlatego wiele ważnych pomysłów ciągle czeka na wdrożenie, m.in. gotowy pakiet uchwał mieszkaniowych.

Tak wygląda podsumowanie pierwszego roku kadencji okiem Przewodniczącego Rady Miasta. Jak będzie wyglądał kolejny rok kadencji? Jakie działania chcemy i musimy podjąć w 2012 roku? O tym w niedalekiej przyszłości.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Sprawozdanie z działalności RMK