górne tło

Krakowskie obiekty noclegowe

Praktyczne informacje dla właścicieli obiektów innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska.

Świadczysz usługi noclegowe, popularnie zwane turystycznym najmem krótkoterminowym? Sprawdź, czy Twój obiekt znajduje się w wykazie Krakowskich obiektów noclegowych (ekon.um.krakow.pl).

Zapoznaj się z przepisami prawa w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tutaj).

 

PAMIĘTAJ:

Wpis do ewidencji1 nie podlega opłatom skarbowym.

Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji1 można uzyskać w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: 12 616 17 30, 12 616 60 70, 12 616 12 76, e-mail: kon@um.krakow.pl

Lista aktów prawnych dotyczących wspomnianej działalności można pobrać tutaj,

Wszystkie krakowskie obiekty noclegowe można również wyszukać na MAPIE. Na liście warstw należy wybrać Krakowskie obiekty noclegowe lub/i Krakowskie obiekty hotelarskie.
UWAGA:

nalepka Respect.jpg

Przypisy:

1Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 374, 568, 2211).

3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm).