górne tło

Kliknij w inwestycję

Informacja dla mieszkańców na temat przebiegu tras drogowych, tramwajowych i kolejowych oraz oferta dla podmiotów zewnętrznych zainteresowanych współpracą z Krakowem przy realizacji inwestycji transportowych to główne założenia Katalogu Inwestycji Strategicznych.

„Opracowując i udostępniając mieszkańcom Katalog Inwestycji Strategicznych chcemy pokazać, w jakim kierunku będzie się rozwijać system transportowy Krakowa” – mówił podczas prezentacji Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa. W ten sposób Miasto chce przybliżyć zakres zadań na najbliższe dziesięciolecia i pokazać z dużą dokładnością, którędy będą przebiegać nowe trasy i linie tramwajowe. „Ma to niebagatelne znaczenie dla ochrony tzw. korytarzy transportowych przed zabudową” – informował Tadeusz Trzmiel.

Z drugiej strony Katalog jest  ofertą dla firm, które są zainteresowane współpracą z Miastem przy realizacji układu transportowego. „Chodzi o podmioty, które interesują się inwestycjami w naszym mieście w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego” – wskazywał wiceprezydent Trzmiel.

Co znajdziemy w Katalogu Inwestycji Transportowych? „Przedsięwzięcia niezbędne do realizacji, które mają poprawić komfort podróżowania samochodem, ale przede wszystkim transportem zbiorowym po mieście” – wyjaśnia Tadeusz Trzmiel. W Katalogu opisana jest np. IV obwodnica Krakowa, której celem jest odciążenie miasta od ruchu tranzytowego. Obecnie istnieje jej południowo-zachodni odcinek o długości 30 km, a w Katalogu przedstawiono jego brakujące elementy - drogę ekspresową S-7 o długości ok. 13 km oraz północną obwodnicę Krakowa o długości ok. 12 km od węzła „Modlnica” w kierunku wschodnim.

W materiale znajdziemy przebieg III obwodnicy, która ma ułatwić poruszanie się samochodem pomiędzy dzielnicami Krakowa i odciążyć II obwodnicę miasta. Łączna długość III obwodnicy to ok. 30,4 km, a nowymi, planowanymi do realizacji elementami tego układu drogowego są: Trasy: Zwierzyniecka, Pychowicka, Łagiewnicka, Nowobagrowa i Ciepłownicza. Miasto planuje też przebudować istniejące odcinki III Obwodnicy. Rozbudowane zostało już rondo Ofiar Katynia, powstały estakady nad rondem Polsadu oraz aleją 29 Listopada, a bezkolizyjne rozwiązania mają być zastosowane na ulicach Conrada, Opolskiej, Bora Komorowskiego,  Stella-Sawickiego, Nowohuckiej, Nowosądeckiej, Witosa i Armii Krajowej.
W Katalogu zobaczymy też, którędy będą przebiegać tzw. trasy radialne, które mają połączyć IV i III obwodnicę. Łączna długość proponowanych do budowy i rozbudowy tego rodzaju tras radialnych, podstawowego układu drogowego Krakowa wynosi ok. 44,5 km.

W materiale zawarto także kierunki rozwoju infrastruktury szynowej. Znajdziemy tam plan przebiegu linii tramwajowych - zarówno realizowanych w ramach projektu Krakowski Szybki Tramwaj, jak i linii tramwaju tradycyjnego. Rozwój komunikacji tramwajowej ma usprawnić poruszenie się pomiędzy Śródmieściem a nowym osiedlami (np. Ruczaj-Zaborze, Bieżanów, Górka Narodowa, Mistrzejowice). Łączna długość proponowanych do budowy linii tramwajowych wynosi ok. 12,3 km.
W II tomie Katalogu przedstawiono wybrane elementy projektu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, realizowanej przez Urząd Marszałkowski. To przedsięwzięcie wymaga budowy przystanków, węzłów integrujących transport zbiorowy miejski z regionalnym oraz indywidualnym poprzez system parkingów „P+R”, pozyskanie nowoczesnego taboru, jak również stworzenie stosownej organizacji i zarządzania tym systemem.

Zobacz Katalog Inwestycji Transportowych (część I i II)