górne tło

Kraków przyjazny seniorom

Czy w Krakowie są miejsca przyjazne seniorom? Jeśli tak, to ile? I na czym polega ich wyjątkowość? To tylko kilka z pytań, które towarzyszyły organizatorom I edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” - Miastu Kraków i Województwu Małopolskiemu. 15 grudnia na uroczystej gali finałowej  certyfikaty otrzymały 24 firmy i instytucje.

„Z jednej strony chcieliśmy docenić dotychczasowy wysiłek, ofertę i charakter miejsc, które od dłuższego już czasu działają z myślą o osobach starszych, z drugiej zachęcić pozostałe do pójścia tą drogą. Wiemy, że dla wielu instytucji akcja była pozytywnym bodźcem dla rozszerzenia swojego profilu, przygotowania nowych propozycji i projektów. To budzi satysfakcję i zarazem nadzieję, że wraz z kolejnymi edycjami akcji - miejsc przyjaznych seniorom w Krakowie będzie coraz więcej” - podkreśla Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do seniorów, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

24 maja br. Gmina Miejska Kraków oraz Województwo Małopolskie podpisały porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, tym samym uruchamiając I edycją akcji „Miejsce przyjazne seniorom”.

Patronat nad akcją objęli Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Patronat medialny: Radio Kraków, Dziennik Polski, Telewizja Kraków,  dwutygodnik Kraków.Pl.

Organizatorami i realizatorami akcji są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wydział Spraw Społecznych UMK /Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych/.

Spośród 43 zgłoszeń, 24 miejsca zostały uhonorowane specjalnymi certyfikatami.

Dodatkowo 8 miejsc otrzymało listy gratulacyjne za podejmowane inicjatywy na rzecz seniorów oraz automatycznie zostały zgłoszone do przyszłorocznej edycji akcji.

Uhonorowane instytucje i firmy wraz z opisem działalności, zostaną zaprezentowane w miejskim serwisie internetowym „Kraków dla seniora” www.dlaseniora.krakow.pl oraz w przewodniku, który zostanie wydany w roku 2012.

Planuje się uruchomienie kolejnej edycji w roku 2012 oraz objęcie nią także innych rejonów Województwa Małopolskiego.

Lista miejsc, które otrzymały certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom” (JD)