górne tło

Będzie plan gospodarki niskoemisyjnej

Kraków zyska strategię, która pozwoli na jeszcze bardziej skuteczną walkę ze smogiem. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca planu gospodarki niskoemisyjnej. Opracowanie przygotuje firma Consus Carbon Engineering we współpracy z firmą Projektowanie Systemów Grzewczych Andrzej Łazęcki.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie ścieżki rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyznaczy od dla Krakowa kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami. Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w mieście. Plan ma być również ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Opracowanie i wdrożenie Planu wiąże się przede wszystkim z możliwością pozyskiwania funduszy europejskich dla miasta. Aby móc aplikować o środki z Unii na lata 2014-2020 na m.in. ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej w Krakowie, konieczne jest posiadania PGN.

Przypomnijmy, że w październiku 2013 roku radni przyjęli prezydencki projekt dotyczący zamiaru opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Krakowa.  Na realizację zadania przeznaczono 190 tys. złotych (z czego 85 proc. będzie najprawdopodobniej pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Przygotowanie kompleksowego Planu zlecono zewnętrznej firmie. Przetarg na wykonanie PGN wygrała firma Consus Carbon Engineering we współpracy z Projektowanie Systemów Grzewczych Andrzej Łazęcki.

Consus Carbon Engineering (należący do Grupy Consus) od 2012 jest doradcą dla dużych polskich miast (m.in. dla Warszawy, Torunia, Bielsko-Białej, czy Bydgoszczy) w zakresie ograniczania emisji i zrównoważonego rozwoju. Obecnie pracuje również nad PGN dla Wrocławia i Nowego Targu.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa ma zostać opracowany do października 2015 r. W życie wejdzie po uchwaleniu go przez Radę Miasta Krakowa.