górne tło

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022

Nowy Zarząd, który właśnie został powołany decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, rozpoczyna dzisiaj pracę. Wiemy, że oczekiwanie opinii publicznej w stosunku do nas jest ogromne – tak wielkie, jak duży zakres działań nas czeka.

Najważniejszą rzeczą, z którą musimy się zmierzyć, to poprawa komunikacji z mieszkańcami, którzy 25 maja w referendum powiedzą, czy chcą, abyśmy kontynuowali proces aplikacji do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Wiemy, że osiągnąć to możemy poprzez rzetelną debatę na temat szans i ryzyk, jakie niesie ze sobą organizacja ZIO w 2022 roku oraz całkowitą transparentność procesu.

Społeczeństwo w tej chwili nie dostrzega tego, że igrzyska mogą być skuteczną metodą na walkę ze smogiem, rozładowanie korków na miejskich i regionalnych trasach – że ZIO to narzędzie do rozwiązywania problemów, a nie problem; że to ważna inwestycja, a nie cel sam w sobie. Mało kto jest dzisiaj świadomy faktu, że decyzja o ulokowaniu dyscyplin alpejskich na Słowacji jest posunięciem, które odciąży Zakopane i Tatrzański Park Narodowy, a także angażującym pozytywnie naszego sąsiada. Nieliczni potrafią dzisiaj dostrzec potencjał biznesowy igrzysk czy spojrzeć na igrzyska jako na wydarzenie mogące mieć pozytywny wpływ na ekonomiczny wzrost w skali miasta, regionu i kraju – w społecznej dyskusji nie pojawia się informacja o powstaniu ok. 30 000 nowych miejsc pracy w Małopolsce czy wzroście PKB  w skali regionu i kraju.

Priorytetami polityki komunikacyjnej nowego zarządu będzie: nawiązanie realnego dialogu ze społeczeństwem, uświadomienie krakowianom, Małopolanom i wszystkim Polakom korzyści wynikających z organizacji ZIO, zaprezentowanie silnych argumentów w tym zakresie, zaprezentowanie ZIO jako  niepowtarzalnej szansy na rozwój, metody na rozwiązywanie kluczowych problemów miasta i regionu.

Kroki, które muszą zostać przez nas podjęte w ciągu najbliższego tygodnia, to przede wszystkim zwrócenie się z prośbą do ustępującego Zarządu Stowarzyszenia o przedstawienie raportu z dotychczasowych działań - w tym przez ustępującą Panią Przewodniczącą i Pana Wiceprzewodniczącego - raportu zamknięcia I kwartału bieżącego roku. Również w ciągu najbliższych dni przyjrzymy się dokładnie strukturze zatrudnienia w Biurze KKK 2022, przeprowadzimy indywidualne rozmowy ze wszystkimi pracownikami i sprawdzimy jakie były wyniki ich pracy na rzecz procesu aplikacji dotyczącego ZIO 2022.

Po przeprowadzeniu tych czynności będziemy mogli podjąć decyzję o planie działań na najbliższe miesiące. Poinformujemy Państwa o tym podczas konferencji prasowej, którą zorganizujemy w tygodniu po Świętach Wielkanocnych.

Skład nowego Zarządu Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022

Przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa

- Magdalena Sroka, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodnicząca Zarządu

Przedstawiciel Województwa Małopolskiego:

- Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Zarządu

Przedstawiciele środowisk sportowych, turystycznych, gospodarczych:

- prof. Andrzej Klimek, rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Sekretarz Zarządu

- Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

- Andrzej Zdebski, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Przedstawiciel Urzędu Miasta Zakopane:

- Janusz Majcher, burmistrz Zakopanego

Przedstawiciel Gminy Bukowina Tatrzańska:

- Stanisław Łukaszczyk, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

Przedstawiciel Gminy Kościelisko:

- Bohdan Pitoń, Wójt Gminy Kościelisko

Przedstawiciel PKOl:

- Iwona Łotysz, Dyrektor ds. Projektów Rozwojowych PKOl