Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Sun, 09 Aug 2020 01:34:25 +0200 Bohaterowie programu Down the road. Zespół w trasie odwiedzą Kraków https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241839,60,komunikat,bohaterowie_programu_down_the_road__zespol_w_trasie_odwiedza_krakow_.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241839,60,komunikat,bohaterowie_programu_down_the_road__zespol_w_trasie_odwiedza_krakow_.html Już w najbliższą sobotę 8 sierpnia nad Zalew Nowohucki zawita ekipa z bohaterami programu "Down the road.Zespół w trasie". Spotkanie z uczestnikami zorganizowało Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” współpracujące z Urzędem Miasta Krakowa. ]]> Thu, 06 Aug 2020 11:17:01 +0200 I turnus Krakowskich półkolonii dla dzieci z dysfunkcją wzroku https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241658,60,komunikat,i_turnus_krakowskich_polkolonii_dla_dzieci_z_dysfunkcja_wzroku.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241658,60,komunikat,i_turnus_krakowskich_polkolonii_dla_dzieci_z_dysfunkcja_wzroku.html 27 lipca rozpoczął się I turnus półkolonii dla dzieci z dysfunkcją wzroku organizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Nadzieja" w ramach Krakowskich półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. ]]> Tue, 28 Jul 2020 14:26:26 +0200 II turnus Krakowskich półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami powoli dobiega końca https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241430,60,komunikat,ii_turnus_krakowskich_polkolonii_dla_dzieci_i_mlodziezy_z_niepelnosprawnosciami_powoli_dobiega_konca.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241430,60,komunikat,ii_turnus_krakowskich_polkolonii_dla_dzieci_i_mlodziezy_z_niepelnosprawnosciami_powoli_dobiega_konca.html W piątek 17 lipca kończy się kolejny pięciodniowy turnus wakacyjnych półkolonii. W trakcie trwania zajęć dzieci korzystają z atrakcyjnej oferty sportowo-edukacyjnej. ]]> Thu, 16 Jul 2020 13:34:05 +0200 Nabór do Projektu Małopolska Niania 2.0 https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241320,60,komunikat,nabor_do_projektu_malopolska_niania_2_0.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241320,60,komunikat,nabor_do_projektu_malopolska_niania_2_0.html Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ]]> Tue, 28 Jul 2020 14:51:15 +0200 Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030 https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241222,60,komunikat,diagnoza_na_potrzeby_opracowania_strategii_rozwiazywania_problemow_spolecznych_krakowa_na_lata_2021-2030_.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241222,60,komunikat,diagnoza_na_potrzeby_opracowania_strategii_rozwiazywania_problemow_spolecznych_krakowa_na_lata_2021-2030_.html Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021–2030. ]]> Tue, 28 Jul 2020 14:49:08 +0200 Gmina Miejska Kraków przystępuje do udziału w projekcie Samorząd bez berier https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241202,60,komunikat,gmina_miejska_krakow_przystepuje_do_udzialu_w_projekcie_samorzad_bez_berier.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241202,60,komunikat,gmina_miejska_krakow_przystepuje_do_udzialu_w_projekcie_samorzad_bez_berier.html "Samorząd bez barier" to projekt pozakonkursowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dnia 2 lipca Gmina Miejska Kraków zawarła umowę uczestnictwa w projekcie. ]]> Thu, 16 Jul 2020 13:44:45 +0200 Spotkajcie Miejskie Centrum Informacji Społecznej https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241197,60,komunikat,spotkajcie_miejskie_centrum_informacji_spolecznej.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241197,60,komunikat,spotkajcie_miejskie_centrum_informacji_spolecznej.html Z początkiem lipca na ulicach i placach Krakowa będziecie mogli spotkać specjalne stoiska Miejskiego Centrum Informacji Społecznej, gdzie urzędować będą specjaliści i doradcy społeczni. ]]> Thu, 16 Jul 2020 13:46:37 +0200 Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241196,60,komunikat,krakowskie_centrum_informacji_i_wsparcia_dla_opiekunow_osob_niesamodzielnych__.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241196,60,komunikat,krakowskie_centrum_informacji_i_wsparcia_dla_opiekunow_osob_niesamodzielnych__.html Opiekunowie Osób Niesamodzielnych, mieszkańcy Krakowa, poza doradztwem wreszcie mogą otrzymać  kompleksowe i bezpłatne  wsparcie przywracające i poprawiające zdrowie oraz opiekę zastępczą. Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych to projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu jest Fundacja Pełna Życia, a Partnerami Fundacja Matio i Gmina Miejska Kraków.   ]]> Mon, 13 Jul 2020 08:40:46 +0200 Zapraszamy na zajęcia w Centrum Sportu Niepełnosprawnych ! https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241185,60,komunikat,zapraszamy_na_zajecia_w_centrum_sportu_niepelnosprawnych__.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241185,60,komunikat,zapraszamy_na_zajecia_w_centrum_sportu_niepelnosprawnych__.html Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy ul. Focha 40 zaprasza na treningi sportowe dla osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku. Centrum oferuje zajęcia i treningi w paraolimpijskich dyscyplinach: szermierka, łucznictwo i judo. Planowane jest rozszerzenie oferty o kolejne sekcje.     ]]> Mon, 06 Jul 2020 15:29:00 +0200 Pierwszy dzień Krakowskich półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241176,60,komunikat,pierwszy_dzien_krakowskich_polkolonii_dla_dzieci_i_mlodziezy_z_niepelnosprawnosciami.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241176,60,komunikat,pierwszy_dzien_krakowskich_polkolonii_dla_dzieci_i_mlodziezy_z_niepelnosprawnosciami.html Właśnie rozpoczął się pierwszy dzień wakacyjnych półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W pierwszym turnusie trwającym do 10 lipca wezmą udział łącznie 73 osoby. Półkolonie są finansowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa, dzięki czemu udział w nich jest bezpłatny.         ]]> Fri, 10 Jul 2020 07:36:41 +0200