Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Fri, 27 May 2022 01:29:37 +0200 Zdalnie z Kijowa, stacjonarnie z Krakowa - podsumowanie 85. sesji RMK https://krakow.pl/aktualnosci/260661,30,komunikat,zdalnie_z_kijowa__stacjonarnie_z_krakowa_-_podsumowanie_85__sesji_rmk.html 260661 Rada Miasta Krakowa obradowała podczas 85. sesji. Czterech radnych łączyło się zdalnie z sali obrad Rady Miasta Kijowa. Do Ukrainy udali się z kolejną już pomocą humanitarną, ale także po to, by zreferować rezolucję "Irpień". ]]> Thu, 26 May 2022 15:05:52 +0200 Krakowscy radni popierają „ukraiński plan Marshalla” https://krakow.pl/aktualnosci/260605,29,komunikat,krakowscy_radni_popieraja__ukrainski_plan_marshalla_.html 260605 Radni jednogłośnie przyjęli rezolucję dotyczącą rozpoczęcia prac nad „ukraińskim planem Marshalla”, czyli programem odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Rada miasta wyraziła również poparcie starań o wstąpienie Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej. ]]> Thu, 26 May 2022 07:09:03 +0200 Plany i działania MCO https://krakow.pl/aktualnosci/260625,30,komunikat,plany_i_dzialania_mco.html 260625 O sytuacji finansowej i planach inwestycyjnych Miejskiego Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych w Krakowie rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej. ]]> Wed, 25 May 2022 12:39:51 +0200 Miasto szczególne dzięki artystom https://krakow.pl/aktualnosci/260624,30,komunikat,miasto_szczegolne_dzieki_artystom.html 260624 Artyści skupieni w Składzie Solnym przy ul. Na Zjeździe 8 wzięli udział w posiedzeniu Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. ]]> Wed, 25 May 2022 12:36:10 +0200 Młodzieżowa rada kuźnią samorządności https://krakow.pl/aktualnosci/260622,30,komunikat,mlodziezowa_rada_kuznia_samorzadnosci.html 260622 Edukacja, wolontariat i ekologia – to tematy najbliższe Młodzieżowej Radzie Krakowa IX kadencji. Młodzi radni gościli na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. ]]> Wed, 25 May 2022 12:31:16 +0200 Kosmetyczne zmiany granic https://krakow.pl/aktualnosci/260621,30,komunikat,kosmetyczne_zmiany_granic_.html 260621 Czy granice dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice zostaną zmienione? Taką wolę wyraziły obie rady dzielnic. Sprawa trafiła pod obrady Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa. ]]> Wed, 25 May 2022 12:27:37 +0200 Strefa także w niedziele? https://krakow.pl/aktualnosci/260562,30,komunikat,strefa_takze_w_niedziele_.html 260562 O funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania dyskutowali radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury. ]]> Wed, 25 May 2022 07:39:30 +0200 O samorządzie uczniowskim https://krakow.pl/aktualnosci/260561,30,komunikat,o_samorzadzie_uczniowskim.html 260561 31 maja w salach im. Juliusza Lea i Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się spotkanie Młodzieżowej Rady Krakowa z przedstawicielami samorządów uczniowskich krakowskich szkół średnich. Wydarzenie patronatem honorowym objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz. ]]> Tue, 24 May 2022 12:22:18 +0200 O lokalizacji inwestycji i koncepcji zmian https://krakow.pl/aktualnosci/260559,30,komunikat,o_lokalizacji_inwestycji_i_koncepcji_zmian.html 260559 Prezentacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowaniem projektów uchwał zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. ]]> Tue, 24 May 2022 13:51:09 +0200 O edukacji ekologicznej https://krakow.pl/aktualnosci/260222,30,komunikat,o_edukacji_ekologicznej.html 260222 Komisje Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Edukacji zebrały się na wspólnym posiedzeniu, by omówić temat edukacji ekologicznej prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa, jednostki oraz spółki miejskie. ]]> Fri, 13 May 2022 13:46:32 +0200