Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Mon, 27 Mar 2023 05:27:38 +0200 Dwie sesje, uchwały i rezolucja https://krakow.pl/aktualnosci/269807,30,komunikat,dwie_sesje__uchwaly_i_rezolucja.html 269807 Podczas 2. posiedzenia 106. sesji oraz 107. sesji Rady Miasta Krakowa radni podjęli m.in. rezolucję w sprawie umożliwienia mieszkańcom TBS kontroli na działalnością spółek TBS, uchwałę w sprawie utworzenia żłobka samorządowego przy ul. Jabłonkowskiej 29A, czy uchwałę kierunkową do Prezydenta w sprawie objęcia obszaru strefy płatnego parkowania (lub jego części) zautomatyzowanym systemem detekcji wolnych miejsc parkingowych „smart parking”. ]]> Thu, 23 Mar 2023 12:54:34 +0100 O Planecie Lem. Centrum Literatury i Języka https://krakow.pl/aktualnosci/269757,30,komunikat,o_planecie_lem__centrum_literatury_i_jezyka_.html 269757 Radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków dyskutowali o Centrum Literatury i Języka Planety Lem. ]]> Wed, 22 Mar 2023 10:37:30 +0100 Potrzeby są znacznie większe https://krakow.pl/aktualnosci/269747,30,komunikat,potrzeby_sa_znacznie_wieksze.html 269747 Między innymi o problemach osób dotkniętych autyzmem mowa była na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej. ]]> Wed, 22 Mar 2023 09:26:12 +0100 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad https://krakow.pl/aktualnosci/269745,30,komunikat,wniosek_o_zdjecie_z_porzadku_obrad.html 269745 Jednym z punktów posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego miała być obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca likwidacji spółki Kraków 5020 (druk nr 3235). Radni przegłosowali wniosek radnego Kazimierza Chrzanowskiego, przewodniczącego komisji by punkt ten został zdjęty z porządku obrad. ]]> Wed, 22 Mar 2023 09:19:41 +0100 Trwają prace nad SUMP-em https://krakow.pl/aktualnosci/269743,30,komunikat,trwaja_prace_nad_sump-em.html 269743 Na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii rozmawiano na temat prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej. ]]> Wed, 22 Mar 2023 09:10:49 +0100 Nowe miasto i obszary zielone https://krakow.pl/aktualnosci/269722,30,komunikat,nowe_miasto_i_obszary_zielone.html 269722 Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto”, według druku 3293. ]]> Tue, 21 Mar 2023 12:41:35 +0100 Inwestycje trzeba realizować z głową https://krakow.pl/aktualnosci/269540,30,komunikat,inwestycje_trzeba_realizowac_z_glowa.html 269540 O rewitalizacji parku Kurdwanów oraz boisk przyszkolnych, większych i mniejszych inwestycjach na terenie Kurdwanowa oraz planach budowy stadionu Hutnika w rozmowie z Ryszardem Kozikiem opowiada Dominik Homa. ]]> Wed, 15 Mar 2023 12:56:11 +0100 Kampanie to strzał w dziesiątkę https://krakow.pl/aktualnosci/269523,30,komunikat,kampanie_to_strzal_w_dziesiatke.html 269523 Na posiedzeniu Komisji Promocji i Turystyki radni wysłuchali prezentacji dotyczących kampanii „Kraków w formie”, „Kraków w dobrym klimacie” oraz „Kraków Wszechświat możliwości”. ]]> Wed, 15 Mar 2023 08:05:49 +0100 Przyszłość smart parkingów https://krakow.pl/aktualnosci/269407,30,komunikat,przyszlosc_smart_parkingow.html 269407 Radni z Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii dyskutowali o usprawnieniach i innowacjach w systemie parkowania, m.in. detekcji wolnych miejsc parkingowych oraz płatnościach mobilnych. ]]> Fri, 10 Mar 2023 13:51:02 +0100 Odrzucony plan „Nowe Miasto”, czyli podsumowanie sesji RMK https://krakow.pl/aktualnosci/269349,30,komunikat,_odrzucony_plan__nowe_miasto___czyli_podsumowanie_sesji_rmk.html 269349 Odrzucenie w pierwszym czytaniu po wielogodzinnej dyskusji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto” to tylko jeden z punktów pierwszego posiedzenia 106. sesji Rady Miasta Krakowa. ]]> Thu, 09 Mar 2023 12:04:06 +0100