Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Fri, 27 May 2022 07:47:05 +0200 Niezła mapa, tylko w dużej części nieprawdziwa... – odpowiedź na internetową mapę pustostanów https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/260637,28,komunikat,niezla_mapa__tylko_w_duzej_czesci_nieprawdziwa______odpowiedz_na_internetowa_mape_pustostanow.html 260637 Pojawiła się i z dużym hukiem została nagłośniona – Krakowska Mapa Pustostanów. Pomysł fajny, ale mapa w dużej części nieprawdziwa. Do miejskich pustostanów mieszkaniowych zaliczono mieszkania, których właścicielem nie jest miasto. Przedstawiono również lokale, które są tylko potencjalnymi pustostanami. ]]> Wed, 25 May 2022 14:54:02 +0200 Oświadczenie TAURON Areny Kraków w sprawie wolontariuszy https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/259583,28,komunikat,oswiadczenie_tauron_areny_krakow_w_sprawie_wolontariuszy.html 259583 W odpowiedzi na wiadomości, które pojawiły się w mediach społecznościowych oraz portalach internetowych informujemy, że wolontariat pod TAURON Areną Kraków nie został zamknięty. Wolontariusze cały czas mogą pomagać i cały czas pomagają. Zapraszamy i prosimy o współpracę wszystkich chętnych do niesienia pomocy! ]]> Mon, 25 Apr 2022 17:25:41 +0200 To nie czas na politykę – odpowiedź na post „Akcji ratunkowej dla Krakowa” https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/258508,28,komunikat,to_nie_czas_na_polityke___odpowiedz_na_post__akcji_ratunkowej_dla_krakowa_.html 258508 Odnosząc się do anonimowej skargi, którą autoryzuje na swoim profilu na fb „Akcja ratunkowa dla Krakowa”, wyjaśniamy – punkt dla uchodźców w hali Hutnika nie był punktem organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tylko przez klub sportowy. Osoby tam przebywające były oddane pod opiekę przedstawicielom klubu. Na miejscu nie pracowali urzędnicy, jak to ma miejsce np. w Plazie, czy w budynkach poszpitalnych na Wesołej. ]]> Sat, 19 Mar 2022 12:16:58 +0100 Ustalenia w związku z wycinką drzew na wniosek Spółdzielni Nowy Bieżanów https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/257989,28,komunikat,ustalenia_w_zwiazku_z_wycinka_drzew_na_wniosek_spoldzielni_nowy_biezanow_.html 257989 Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadzi obecnie 9 postępowań na wnioski Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. Wnioski te dotyczą drzew, co do których w listopadzie ubiegłego roku spółdzielnia poinformowała mieszkańców o zamiarze ich usunięcia po uzyskaniu zezwolenia (ok. 300 sztuk). Ogłoszenia te spotkały się ze znacznym sprzeciwem mieszkańców.  ]]> Mon, 07 Mar 2022 10:21:33 +0100 Miasto dba o bazę przedszkolną – także w rejonie ulicy Wielickiej https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/257253,28,komunikat,miasto_dba_o_baze_przedszkolna___takze_w_rejonie_ulicy_wielickiej.html 257253 W związku z artykułem pt. „Urzędnicy realizują politykę mieszkaniową miasta kosztem… jego mieszkańców?”, opublikowanym 11 lutego 2022 r. w „Dzienniku Polskim”, informuję, że miasto dokłada wszelkich starań, aby w okolicy ulicy Wielickiej zabezpieczyć potrzeby najmłodszych mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego. ]]> Tue, 15 Feb 2022 15:53:00 +0100 Komunikat prasowy dotyczący publikacji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z 26 stycznia 2022 r. na Twitterze https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/256677,28,komunikat,komunikat_prasowy_dotyczacy_publikacji_prezesa_panstwowego_gospodarstwa_wodnego_wody_polskie_przemyslawa_dacy_z_26_stycznia_2022_r__na_twitterze__.html 256677 Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna wyjaśniają, że w obowiązującej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 12 maja 2021 roku, przewidziano następujące zmiany cen za dostawę 1 m3 wody pitnej oraz odbiór i oczyszczenie 1 m3 ścieków (łącznie): ]]> Thu, 27 Jan 2022 13:39:39 +0100 Informacja w sprawie barów mlecznych prowadzonych przez PSS Społem https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/256314,28,komunikat,informacja_w_sprawie_barow_mlecznych_prowadzonych_przez_pss_spolem_.html 256314 Gmina Miejska Kraków corocznie dokonuje sukcesywnej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w różnych częściach miasta Krakowa. W roku 2021 aktualizacja dotyczyła również innych podmiotów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, będących użytkownikami wieczystymi i dokonana była po wnikliwej analizie kształtujących się cen nieruchomości oraz okresu, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji. ]]> Thu, 13 Jan 2022 11:56:32 +0100 MPO o warunkach drogowych 6 stycznia https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/256145,28,komunikat,mpo_o_warunkach_drogowych_6_stycznia.html 256145 6 stycznia, ok. godz. 18.00 wystąpiły lokalne opady śniegu, szczególnie w okolicy ul. Kocmyrzowskiej, które o godz. 18.40 przerodziły się w regularną burzę śnieżną, obejmującą zasięgiem Nową Hutę, Krowodrzę, a później częściowo również rejon Starego Miasta i Podgórza. ]]> Fri, 07 Jan 2022 13:46:24 +0100 Sprostowanie do artykułu w „Gazecie Wyborczej” z 22 grudnia https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/255783,28,komunikat,sprostowanie_do_artykulu_w__gazecie_wyborczej__z_22_grudnia.html 255783 W związku z opublikowanym 22 grudnia artykułem w „Gazecie Wyborczej” pt. „Walczą, by ich nie rozdzielić” informujemy: ]]> Wed, 22 Dec 2021 15:18:11 +0100 Nowy Bieżanów – komentarz do materiału TVP https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/255019,28,komunikat,nowy_biezanow___komentarz_do_materialu_tvp_.html 255019 W związku z wyemitowanym 24 listopada materiałem TVP Kraków „Głos regionów”, poświęconym zamiarowi wycięcia drzew na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów informujemy: ]]> Fri, 26 Nov 2021 11:42:57 +0100