Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Wed, 28 Sep 2022 05:32:05 +0200 Nowe Miasto – dzielnica wieżowców / New City – a district of skyscrapers https://krakow.pl/nowe_miasto/257896,2246,komunikat,nowe_miasto___dzielnica_wiezowcow___new_city___a_district_of_skyscrapers.html 257896

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Nowe Miasto to strategiczny projekt miejski, który planowany jest w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa.  New City  is a project planned in the area of Płaszów and Rybitwy, in the south-eastern part of Kraków. ]]>
Fri, 11 Mar 2022 13:57:35 +0100
Powstanie nowe, zielone miasto / A new green city will be created https://krakow.pl/nowe_miasto/258261,2246,komunikat,powstanie_nowe__zielone_miasto___a_new_green_city_will_be_created.html 258261 Tak szerokiego, kompleksowego planu przeobrażania dzielnicy jeszcze nie było – podkreśla Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa. Rozmawia z nim Tadeusz Mordarski. There has never been such a wide-ranging, comprehensive plan for the transformation of a district – says Jerzy Muzyk, Deputy Mayor of Kraków. Interviewed by Tadeusz Mordarski. ]]> Mon, 14 Mar 2022 09:06:03 +0100 Dokumenty strategiczne / Strategy documents https://krakow.pl/nowe_miasto/257901,2246,komunikat,dokumenty_strategiczne___strategy_documents.html 257901 Kraków posiada dwa dokumenty kreujące jego politykę przestrzenną i rozwój: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa z 2014 r. oraz Strategię Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, która powstała w 2018 r. There are two documents that shape Kraków's spatial policy and development: Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management of the City of Kraków of 2014 and Kraków Development Strategy. This is Where I Want to Live. Kraków 2030, which was developed in 2018. ]]> Mon, 14 Mar 2022 09:09:59 +0100 Stan obecny / Current state https://krakow.pl/nowe_miasto/257919,2246,komunikat,stan_obecny___current_state.html 257919

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Projektem Nowe Miasto objęto obszar o powierzchni 677,5 ha położony w południowo - wschodniej części Krakowa. The New City project covers an area of 677.5 ha located in the south-eastern part of Kraków. ]]>
Mon, 14 Mar 2022 09:23:20 +0100
Projekt planu miejscowego Nowe Miasto / Draft local plan for New City https://krakow.pl/nowe_miasto/257908,2246,komunikat,projekt_planu_miejscowego_nowe_miasto___draft_local_plan_for_new_city.html 257908 Trwa procedura sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto. The procedure for drafting a local spatial management plan for the Nowe Miasto area is in progress. ]]> Mon, 14 Mar 2022 09:12:41 +0100 Układ urbanistyczny Nowego Miasta / The urban structure of New City https://krakow.pl/nowe_miasto/257914,2246,komunikat,uklad_urbanistyczny_nowego_miasta___the_urban_structure_of_new_city.html 257914

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

]]>
Fri, 11 Mar 2022 13:49:23 +0100
Makieta / Model https://krakow.pl/nowe_miasto/257915,2246,komunikat,makieta___model.html 257915

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

]]>
Mon, 14 Mar 2022 08:21:41 +0100
Wizualizacje / Visualizations https://krakow.pl/nowe_miasto/258161,2246,komunikat,wizualizacje___visualizations.html 258161

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

]]>
Mon, 14 Mar 2022 08:14:59 +0100