Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Wed, 06 Dec 2023 14:40:07 +0100 Zmiana lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/278058,2245,komunikat,zmiana_lokalizacji_pomnika_orlat_lwowskich.html 278058 Grupa mieszkańców złożyła w Kancelarii Rady Miasta Krakowa obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie uchylenia uchwały nr XCll/2523/22 w sprawie lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich. ]]> Wed, 06 Dec 2023 11:50:16 +0100 W sprawie zmian w uchwale i rekompensat https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/277724,2245,komunikat,w_sprawie_zmian_w_uchwale_i_rekompensat.html 277724 Komisja Dialogu Obywatelskiego oraz klub radnych Nowoczesny Kraków złożyli w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały i rezolucji. ]]> Mon, 27 Nov 2023 10:23:37 +0100 Przyszłość terenów Parku Grzegórzeckiego https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/277412,2245,komunikat,przyszlosc_terenow_parku_grzegorzeckiego.html 277412 Grupa radnych złożyła w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt rezolucji w sprawie przyszłości terenów w sąsiedztwie parku Grzegórzeckiego. ]]> Fri, 17 Nov 2023 10:25:35 +0100 Zmiany w Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/277349,2245,komunikat,zmiany_w_komisji_planowania_przestrzennego_i_ochrony_srodowiska.html 277349 Klub radnych Platforma – Koalicja Obywatelska złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. ]]> Fri, 17 Nov 2023 10:52:21 +0100 Audyt Krajobrazowy Województwa Małopolskiego https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/277284,2245,komunikat,audyt_krajobrazowy_wojewodztwa_malopolskiego.html 277284 Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska złożyli w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego. ]]> Tue, 14 Nov 2023 12:51:58 +0100 Park Grzegórzecki oraz Program Profilaktyki Zdrowotnej https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/276787,2245,komunikat,park_grzegorzecki_oraz_program_profilaktyki_zdrowotnej.html 276787 Klub radnych Platforma - Koalicja Obywatelska złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały i rezolucji. ]]> Tue, 31 Oct 2023 14:29:56 +0100 Budowa linii tramwajowej na osiedle Kliny https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/276520,2245,komunikat,budowa_linii_tramwajowej_na_osiedle_kliny.html 276520 Klub radnych Nowoczesny Kraków złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczący budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. ]]> Mon, 23 Oct 2023 11:17:07 +0200 Zmiany w programie gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/276381,2245,komunikat,zmiany_w_programie_gospodarczego_wspierania_przedsiebiorczosci_w_zakresie_branz_chronionych_i_zanikajacych.html 276381 Klub radnych Kraków dla Mieszkańców złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXXl/1060/09 Rady Miasta Krakowa z 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających. ]]> Wed, 18 Oct 2023 12:29:47 +0200 Zmiany w prawie drogowym oraz odstąpienie od realizacji kładki https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/276194,2245,komunikat,zmiany_w_prawie_drogowym_oraz_odstapienie_od_realizacji_kladki.html 276194 Do Kancelarii Rady Miasta Krakowa wpłynął projekt rezolucji grupy radnych w sprawie zmian w prawie drogowym oraz projekt uchwały kierunkowej grupy mieszkańców w spawie odstąpienia od realizacji kładki Kazimierz-Ludwinów. ]]> Thu, 12 Oct 2023 12:46:12 +0200 Ogrodnik miejski, nowe wybiegi dla psów, problem z odorem https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/275612,2245,komunikat,ogrodnik_miejski__nowe_wybiegi_dla_psow__problem_z_odorem.html 275612 Grupa radnych oraz klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” złożyli w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekty uchwał i rezolucji. ]]> Wed, 27 Sep 2023 11:11:13 +0200