Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Sat, 22 Jun 2024 04:15:55 +0200 Inwestycje transportowe kluczowe dla rozwoju miasta https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/284349,2245,komunikat,inwestycje_transportowe_kluczowe_dla_rozwoju_miasta.html 284349 Klub radnych „Koalicja Obywatelska” złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt rezolucji w sprawie realizacji inwestycji transportowych kluczowych dla obszaru Krakowa i Małopolski, według druku nr 128-R. ]]> Fri, 21 Jun 2024 10:22:19 +0200 Zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/284280,2245,komunikat,zmiany_w_skladzie_komisji_planowania_przestrzennego.html 284280 Klub radnych „Kraków dla Mieszkańców”  złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego, według druku nr 125. ]]> Wed, 19 Jun 2024 11:14:37 +0200 Użytek ekologiczny „Zakrzówek - enklawa wschodnia" https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/284173,2245,komunikat,uzytek_ekologiczny__zakrzowek_-_enklawa_wschodnia_.html 284173 Komisja Ochrony Środowiska złożyła w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Zakrzówek - enklawa wschodnia". ]]> Mon, 17 Jun 2024 13:18:32 +0200 Absolutorium dla Prezydenta oraz zatwierdzenie sprawozdania https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/283945,2245,komunikat,absolutorium_dla_prezydenta_oraz_zatwierdzenie_sprawozdania_.html 283945 Komisja Rewizyjna złożyła w Kancelarii Rady Miasta Krakowa dwa projekty uchwał. ]]> Tue, 11 Jun 2024 10:16:21 +0200 Zmiany w składach Komisji https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/283795,2245,komunikat,zmiany_w_skladach_komisji.html 283795 Klub radnych „Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa” złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekty uchwał w sprawie zmian w składach komisji. ]]> Thu, 06 Jun 2024 12:31:38 +0200 Zaproponowali kandydatki https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/283703,2245,komunikat,zaproponowali_kandydatki.html 283703 Komisja Ochrony Środowiska oraz Komisja Rewizyjna złożyły w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekty uchwał w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących. ]]> Tue, 04 Jun 2024 13:31:46 +0200 Honorowe Obywatelstwo dla Anny Dymnej https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/283173,2245,komunikat,honorowe_obywatelstwo_dla_anny_dymnej.html 283173 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Jakub Kosek w imieniu Komisji Głównej złożył projekt uchwały w sprawie nadania Annie Dymnej tytułu Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. ]]> Wed, 22 May 2024 14:42:02 +0200 Powołanie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/282862,2245,komunikat,powolanie_komisji_glownej_rady_miasta_krakowa.html 282862 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały  w sprawie powołania Komisji Głównej, według druku nr 11. ]]> Tue, 14 May 2024 12:51:06 +0200 Wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta Krakowa https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/282807,2245,komunikat,wynagrodzenie_dla_prezydenta_miasta_krakowa_.html 282807 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krakowa, według druku nr 10. ]]> Mon, 13 May 2024 11:23:41 +0200 Zmiany w tzw. uchwale krajobrazowej https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/282778,2245,komunikat,zmiany_w_tzw__uchwale_krajobrazowej.html 282778 Klub radnych Kraków dla Mieszkańców złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". ]]> Fri, 10 May 2024 13:22:41 +0200