Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Mon, 27 Mar 2023 05:17:06 +0200 Konsultacje społeczne i wymiana opraw na ledowe https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/269804,2245,komunikat,konsultacje_spoleczne_i_wymiana_opraw_na_ledowe.html 269804 Kolejne projekty uchwał zostały złożone przez radnych w Kancelarii Rady Miasta Krakowa. ]]> Thu, 23 Mar 2023 11:41:40 +0100 System gospodarowania odpadami komunalnymi https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/269791,2245,komunikat,system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.html 269791 Klub Radnych Przyjazny Kraków złożył w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt rezolucji w sprawie podjęcia niezbędnych działań legislacyjnych w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, których finałem będzie optymalizacja systemów gospodarowania odpadami. ]]> Thu, 23 Mar 2023 08:55:53 +0100 Las Witkowicki i plan Nowe Miasto https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/269346,2245,komunikat,las_witkowicki_i_plan_nowe_miasto.html 269346 Grupa radnych oraz klub radnych Prawo i Sprawiedliwość złożyli w Kancelarii Rady Miasta Krakowa dwa projekty uchwał. ]]> Tue, 21 Mar 2023 09:15:04 +0100 Plan pracy rady na 2023 rok i plany miejscowe https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/269303,2245,komunikat,plan_pracy_rady_na_2023_rok_i_plany_miejscowe_.html 269303 Komisja Główna Rady Miasta Krakowa oraz grupa radnych złożyły w Kancelarii Rady Miasta Krakowa trzy projekty uchwał. ]]> Wed, 08 Mar 2023 13:55:08 +0100 Więcej kontroli dla mieszkańców TBS-ów https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/269135,2245,komunikat,wiecej_kontroli_dla_mieszkancow_tbs-ow.html 269135 Grupa Radnych złożyła projekt rezolucji skierowany do Premiera RP, Parlamentarzystów oraz Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie umożliwienia mieszkańcom TBS kontroli nad działalnością spółek TBS, wg druku nr 3280. ]]> Fri, 03 Mar 2023 10:27:36 +0100 Projekty uchwał klubów radnych https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/269097,2245,komunikat,projekty_uchwal_klubow_radnych.html 269097 Klub radnych Platforma – Koalicja Obywatelska oraz klub radnych „Kraków dla mieszkańców” złożyli w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekty uchwał. ]]> Thu, 02 Mar 2023 12:00:42 +0100 System detekcji wolnych miejsc parkingowych https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/268866,2245,komunikat,_system_detekcji_wolnych_miejsc_parkingowych.html 268866 Klub Radnych Platforma – Koalicja Obywatelska oraz grupa radnych złożyli w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekty uchwał. ]]> Fri, 24 Feb 2023 11:13:55 +0100 Nowy żłobek i zakup nieruchomości gruntowych https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/268752,2245,komunikat,nowy_zlobek_i_zakup_nieruchomosci_gruntowych.html 268752 Klub Radnych Platforma – Koalicja Obywatelska oraz Klub Radnych „Kraków dla Mieszkańców” złożyli projekt uchwały kierunkowej i rezolucji. ]]> Wed, 22 Feb 2023 11:35:31 +0100 Uprościć strukturę administracyjną miasta https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/268480,2245,komunikat,uproscic_strukture_administracyjna_miasta.html 268480 Grupa mieszkańców złożyła w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie likwidacji Spółki Kraków 5020. ]]> Tue, 14 Feb 2023 13:15:08 +0100 Wprowadzić skuteczne rozwiązania https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/268305,2245,komunikat,_wprowadzic_skuteczne_rozwiazania.html 268305 Klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” złożył projekt rezolucji w sprawie podjęcia działań celem poprawy sytuacji krakowian korzystających z programu Mieszkanie Plus. ]]> Thu, 09 Feb 2023 10:57:37 +0100