Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Wed, 28 Sep 2022 04:53:44 +0200 Kto kontroluje przestrzeganie zapisów? https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263947,2086,komunikat,kto_kontroluje_przestrzeganie_zapisow_.html 263947 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Grzegorz Stawowy, Tomasz Daros, Łukasz Maślona oraz Adam Migdał. Poruszają w nich tematy związane z: Trasą Łagiewnicką, Parkiem Kulturowym Kazimierz ze Stadomiem, czy przebudową ul. Łokietka. ]]> Mon, 26 Sep 2022 11:44:33 +0200 Radni interpelują na podstawie zgłoszeń mieszkańców https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263904,2086,komunikat,radni_interpeluja_na_podstawie_zgloszen_mieszkancow.html 263904 Interpelacje do prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Rafał Komarewicz, Adam Migdał i Grzegorz Stawowy. Pytają w nich m.in. o: darmowe przejazdy komunikacją miejską na wycieczkach szkolnych, budowę masztu telekomunikacyjnego, czy przebudowę ul. Łokietka. ]]> Fri, 23 Sep 2022 11:31:02 +0200 Niebezpieczne sytuacje na przejściu dla pieszych https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263854,2086,komunikat,niebezpieczne_sytuacje_na_przejsciu_dla_pieszych.html 263854 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni Małgorzata Jantos i Jakub Kosek. Pytają w nich m.in. o zamykanie boisk szkolnych czy dostęp do Centrum Kongresowego ICE. ]]> Thu, 22 Sep 2022 10:05:42 +0200 Co z wymaganymi pozwoleniami, czyli radni interpelują https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263779,2086,komunikat,co_z_wymaganymi_pozwoleniami__czyli_radni_interpeluja.html 263779 Radni Łukasz Maślona oraz Tomasz Daros złożyli interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa. Pytają w nich m.in. o: przebudowę ul. Łokietka, zajęcia z nauki pływania dla 3-klasistów, czy zadania z budżetu obywatelskiego. ]]> Tue, 20 Sep 2022 11:57:12 +0200 Radni interpelują do prezydenta https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263747,2086,komunikat,radni_interpeluja_do_prezydenta.html 263747 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Jakub Kosek, Adam Migdał oraz Michał Starobrat. Poruszają w nich m.in. tematy związane z funkcjonowaniem Trasy Łagiewnickiej, czy remontem chodnika. ]]> Mon, 19 Sep 2022 11:45:45 +0200 Pytania w imieniu mieszkańców https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263708,2086,komunikat,pytania_w_imieniu_mieszkancow.html 263708 Radni Michał Starobrat i Łukasz Wantuch interpelują do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian organizacji ruchu na ul. Zaporoskiej oraz miejsc handlowych przy cmentarzach. ]]> Fri, 16 Sep 2022 11:06:56 +0200 W sprawie zawilgoconych ścian oraz umieszczenia tablic informacyjnych https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263657,2086,komunikat,w_sprawie_zawilgoconych_scian_oraz_umieszczenia_tablic_informacyjnych.html 263657 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Iwona Chamielec, Andrzej Hawranek, Michał Starobrat, Edward Porębski, Wojciech Krzysztonek, Grażyna Fijałkowska oraz Łukasz Gibała. Pytają w nich m.in. o: połączenie ulic na Górce Narodowej, wykonanie przejść dla pieszych, czy remont kładki nad torami kolejowymi. ]]> Thu, 15 Sep 2022 11:34:55 +0200 Przygotować przetarg z wyprzedzeniem https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263614,2086,komunikat,przygotowac_przetarg_z_wyprzedzeniem.html 263614 Radni Wojciech Krzysztonek oraz Łukasz Wantuch złożyli interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa. Poruszają w nich tematy związane z unieważnieniem przetargu na zakup gazu ziemnego oraz zakupem klimatyzatorów dla placówek oświatowych. ]]> Wed, 14 Sep 2022 12:01:33 +0200 Kiedy rozpocznie się remont? https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263566,2086,komunikat,kiedy_rozpocznie_sie_remont_.html 263566 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni Marek Sobieraj i Łukasz Wantuch. Proszą w nich o ustawienie koszy na śmieci oraz pytają o remont chodnika. ]]> Tue, 13 Sep 2022 11:56:55 +0200 W kwestii ważnej dla lokalnej społeczności https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/263518,2086,komunikat,w_kwestii_waznej_dla_lokalnej_spolecznosci.html 263518 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni Łukasz Gibała oraz Łukasz Wantuch dwie, w tym jedną wspólną z radnymi: Małgorzatą Kot, Jerzym Ziętym i Janem Stanisławem Pietrasem. Piszą w nich m.in. o rozbudowie budynku na os. Teatralnym, czy wystawie sprzętu zniszczonego podczas walk w Ukrainie. ]]> Tue, 13 Sep 2022 11:04:56 +0200