Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Thu, 26 May 2022 20:47:32 +0200 Infrastruktura i zieleń https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260665,2086,komunikat,infrastruktura_i_zielen.html 260665 Radni: Artur Buszek, Jan Stanisław Pietras, Łukasz Maślona, Michał Drewnicki i Grażyna Fijałkowska złożyli interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa m. in. w sprawach: auta na płycie Rynku Głównego, zielonych inwestycji w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, zespołów konsultacyjnych w sprawie Strefy Czystego Transportu, koszenia traw czy małej infrastruktury w Parku Jerzmanowskich. ]]> Thu, 26 May 2022 11:33:54 +0200 Sprawy zgłoszone przez mieszkańców https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260558,2086,komunikat,sprawy_zgloszone_przez_mieszkancow.html 260558 Radni Wojciech Krzysztonek i Łukasz Gibała złożyli interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa m.in. w sprawie przebudowy ulicy w Czyżynach, opłaty dodatkowej za parkowanie oraz braków kadrowych w MPK. ]]> Tue, 24 May 2022 11:43:36 +0200 W imieniu mieszkańców https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260521,2086,komunikat,w_imieniu_mieszkancow.html 260521 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz oraz radni: Józef Jałocha i Łukasz Gibała złożyli szereg interpelacji do Prezydenta Miasta Krakowa, m.in. w sprawach: zaprojektowania i wybudowania zjazdu z ronda im. Andrzeja Pamuły na autostradę A4 w kierunku Wieliczki, budowy ścieżki rowerowej na prawostronnym wale rzeki Wisły, czy zwiększenia ilości lodówek społecznych. ]]> Mon, 23 May 2022 11:15:44 +0200 W sprawie brakującego fragmentu chodnika i kursów autobusów https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260476,2086,komunikat,w_sprawie_brakujacego_fragmentu_chodnika_i_kursow_autobusow.html 260476 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Łukasz Sęk, Łukasz Gibała, Adam Migdał oraz Łukasz Wantuch. Radni pytają m.in. o: niedokończoną budowę w okolicach Zakrzówka, kursy autobusów na Prądniku Czerwonym, czy przywrócenie przystanku w Łagiewnikach. ]]> Fri, 20 May 2022 12:20:24 +0200 Inny punkt widzenia, czyli radni interpelują https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260371,2086,komunikat,inny_punkt_widzenia__czyli_radni_interpeluja.html 260371 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni Łukasz Gibała i Łukasz Sęk. Piszą w nich o dofinansowaniu spektakli dla dzieci oraz opuszczonym budynku piekarni w Nowej Hucie. ]]> Wed, 18 May 2022 10:34:43 +0200 O kolorowych schodach i przejściu dla pieszych https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260315,2086,komunikat,o_kolorowych_schodach_i_przejsciu_dla_pieszych.html 260315 Radni Łukasz Sęk, Artur Buszek oraz Łukasz Wantuch złożyli interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa. Pytają w nich m.in. o: remont chodników przy Zalewie Nowohuckim, wywieszanie flag oraz środki na remont w przedszkolu. ]]> Tue, 17 May 2022 12:04:21 +0200 Mieszkańcy zgłaszają, radni pytają https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260276,2086,komunikat,mieszkancy_zglaszaja__radni_pytaja_.html 260276 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Renata Kucharska, Łukasz Wantuch, Łukasz Gibała, Grzegorz Stawowy, Dominik Jaśkowiec, Jerzy Zięty oraz Michał Starobrat. Poruszają w nich m.in. tematy związane z: wykonaniem przejść dla pieszych, zapobieganiem rozprzestrzeniania się roślin uznawanych za ekspansywne, czy zamontowania stojaków rowerowych. ]]> Mon, 16 May 2022 13:00:50 +0200 Mieszkańcy zgłaszają, radni interpelują https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260217,2086,komunikat,mieszkancy_zglaszaja__radni_interpeluja.html 260217 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Łukasz Sęk, Łukasz Gibała oraz Łukasz Wantuch. Zwracają w nich uwagę na: budowę ogrodzenia przy szkole, opóźnienia na budowie linii tramwajowej do Górki Narodowej, czy mural przy ul. Lubomirskiego. ]]> Fri, 13 May 2022 13:11:01 +0200 Zabezpieczenie terenów Zakrzówka https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260082,2086,komunikat,zabezpieczenie_terenow_zakrzowka.html 260082 Radni: Marek Sobieraj, Łukasz Maślona, Artur Buszek i Łukasz Wantuch złożyli interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa, m.in. w sprawie zabezpieczenia zalewu Zakrzówek, rewitalizacji parku Bednarskiego, kampanii informacyjno-edukacyjnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zwiększenia środków na program zakupu klimatyzatorów w przedszkolach i szkołach. ]]> Tue, 10 May 2022 11:23:37 +0200 Zielone torowisko, czyli radni interpelują https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/260043,2086,komunikat,zielone_torowisko__czyli_radni_interpeluja.html 260043 Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Łukasz Sęk, Łukasz Maślona, Artur Buszek oraz Rafał Komarewicz. Poruszają w nich m.in. tematy związane z: wrakami aut, wytyczeniem zielonego torowiska czy zwiększeniem ilości ławek. ]]> Mon, 09 May 2022 11:48:12 +0200