Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Mon, 15 Apr 2024 13:25:42 +0200 Konsultacje społeczne - "Powiatowy program zwiększania lesistości miasta Krakowa" https://zzm.krakow.pl/nowe-lasy.html 213666 ]]> Fri, 29 Sep 2017 07:23:52 +0200 Działania w ramach Urban Green Belts https://zzm.krakow.pl/m-projekty-unijne/ugb.html 213660 ]]> Thu, 28 Sep 2017 12:56:00 +0200 Projekt - Urban Green Belts https://zzm.krakow.pl/m-projekty-unijne/ugb/307-projekt-urban-green-belts-interreg-ce.html 213650 ]]> Thu, 28 Sep 2017 11:17:47 +0200 Ekolekcje https://www.krakow.pl/?dok_id=212347 213628 ]]> Thu, 28 Sep 2017 08:27:35 +0200 Zdrowy Oddech – aktywna edukacja ekologiczna https://www.krakow.pl/biznes/202870,artykul,zdrowy_oddech_aktywna_edukacja_ekologiczna.html 213627 ]]> Thu, 28 Sep 2017 07:51:59 +0200 Zdrowy oddech – kampania edukacyjno – informacyjna https://www.krakow.pl/nauka_i_edukacja/193412,artykul,kampania_zdrowy_oddech.html 213625 ]]> Thu, 28 Sep 2017 07:38:23 +0200 Mapa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego https://www.bip.krakow.pl/?id=412 213563 ]]> Tue, 26 Sep 2017 14:12:44 +0200 Autobusy elektryczne https://www.mpk.krakow.pl/pl/tabor/autobusy-elektryczne/ 213523 ]]> Tue, 26 Sep 2017 07:06:52 +0200 Wpływ termicznego przekształcania odpadów na środowisko https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/termiczne-przeksztalcanie-odpadow/wplyw-termicznego-przeksztalcania-odpadow-na-srodowisko/ 213522 ]]> Tue, 26 Sep 2017 06:29:59 +0200 Termiczne przekształcanie odpadów https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/termiczne-przeksztalcanie-odpadow/ 213521 ]]> Tue, 26 Sep 2017 06:34:33 +0200