Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Tue, 05 Dec 2023 03:32:07 +0100 Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego https://bip.malopolska.pl/umwm,m,329473,2020.html 213334 ]]> Wed, 20 Sep 2017 06:45:58 +0200 Uchwały Rady Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=15454 213316 ]]> Tue, 19 Sep 2017 10:49:41 +0200 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29374 213317 ]]> Tue, 19 Sep 2017 10:56:50 +0200 Akty prawne Sejmu RP https://isap.sejm.gov.pl/ 213333 ]]> Tue, 19 Sep 2017 10:43:25 +0200 Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030 https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-kierunkow-rozwoju-i-zarzadzania-terenami-zieleni-w-krakowie-na-lata-2017-2030-etap-iii/ 213244 ]]> Tue, 19 Sep 2017 11:15:10 +0200 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie https://zzm.krakow.pl/procedury.html 213236 ]]> Fri, 15 Sep 2017 07:49:11 +0200 Uchwała RMK dotycząca uprawnień do darmowej komunikacji podczas smogu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23486%26typ%3Du 213263 ]]> Wed, 13 Mar 2019 08:41:34 +0100