Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Wed, 03 Jun 2020 08:36:41 +0200 Badania wpływu ekonomicznego turystyki na gospodarkę Krakowa 2016 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92396 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92396 ]]> Thu, 22 Feb 2018 10:26:09 +0100 Przepisy prawne https://krakow.pl/odwiedz_krakow/205562,artykul,przepisy_prawne.html https://krakow.pl/odwiedz_krakow/205562,artykul,przepisy_prawne.html Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług turystycznych. ]]> Tue, 30 May 2017 13:09:24 +0200 Dojazd do Krakowa https://krakow.pl/odwiedz_krakow/1128,artykul,dojazd.html https://krakow.pl/odwiedz_krakow/1128,artykul,dojazd.html Informacje o dojeździe do Krakowa różnymi środkami komunikacji oraz o poruszaniu się po Krakowie. ]]> Tue, 30 May 2017 13:11:28 +0200 Stowarzyszenia i Organizacje działające w sferze turystyki https://krakow.pl/informacje/210416,1894,komunikat,stowarzyszenia_i_organizacje_dzialajace_w_sferze_turystyki.html https://krakow.pl/informacje/210416,1894,komunikat,stowarzyszenia_i_organizacje_dzialajace_w_sferze_turystyki.html Na rzecz Krakowa działa wiele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, których celami statutowymi jest podnoszenie jakości oferty turystycznej lub wybranych usług w mieście. ]]> Tue, 30 May 2017 13:02:24 +0200