Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Wed, 28 Jul 2021 21:12:56 +0200 Raport o stanie Gminy 2020 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111327 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111327 Przedstawiamy kolejny raport o stanie gminy 2020 dla miasta Krakowa, przygotowany zgodnie z wymaganiami znowelizowanej Ustawy o samorządzie gminnym. Raport informuje o realizacji przez miasto Kraków polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dokument 31 maja 2021 r. został przekazany Radzie Miasta Krakowa. ]]> Thu, 01 Jul 2021 08:41:27 +0200 Raport o stanie miasta za rok 2019 https://www.krakow.pl/biznes/1164,artykul,raporty_o_stanie_miasta.html https://www.krakow.pl/biznes/1164,artykul,raporty_o_stanie_miasta.html ]]> Thu, 01 Jul 2021 08:35:42 +0200 Kraków w liczbach - 2019 https://www.krakow.pl/biznes/1140,artykul,liczby_o_krakowie.html https://www.krakow.pl/biznes/1140,artykul,liczby_o_krakowie.html ]]> Thu, 01 Jul 2021 08:27:24 +0200 Krakowski rynek nieruchomości - 2018 https://www.krakow.pl/biznes/1123,artykul,rynek_nieruchomosci_.html https://www.krakow.pl/biznes/1123,artykul,rynek_nieruchomosci_.html ]]> Fri, 06 Mar 2020 12:47:36 +0100