Magiczny Kraków, krakow.pl/ https://www.krakow.pl pl-pl Wed, 28 Sep 2022 05:06:29 +0200 Potrzebne kolejne pojemniki na plastikowe zakrętki https://krakow.pl/interpelacje_i_zapytania/245994,2086,komunikat,potrzebne_kolejne_pojemniki_na_plastikowe_zakretki.html 245994 Interpelacje międzysesyjne do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni Michał Starobrat i Łukasz Gibała. ]]> Tue, 19 Jan 2021 10:41:47 +0100