Zimowe utrzymanie dróg i chodników w aspekcie ochrony drzew i krzewów

Drzewa i krzewy rosnące w pobliżu jezdni i innych ciągów pieszo-jezdnych narażone są w okresie zimowym na zagrożenia spowodowane wykorzystaniem środków chemicznych stosowanych przy usuwaniu śniegu i lodu. Nadmierne ilości chlorku sodu są przyczyną zamierania organizmów roślinnych, wskutek zahamowania pobierania przez rośliny wody i składników mineralnych.

W celu ograniczenia obumierania roślin w pobliżu ciągów komunikacyjnych, najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie szerokiego spektrum środków zapobiegawczych od odpowiedniego doboru gatunkowego, przez zastosowanie różnych technik zabezpieczania roślin przed wpływem środków chemicznych, aż do stopniowego eliminowania najbardziej szkodliwych środków chemicznych na rzecz innych rozwiązań.

PLIK DO POBRANIA

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe