Ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

Ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych
Fot. www.krakow.pl

Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów. Zagrożenia mogą występować w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych lub niekorzystnych zmian warunków siedliskowych. Prace budowlane wykonywane w pobliżu drzew lub krzewów, skutkujące zniszczeniem bądź silnym uszkodzeniem grożącym obumarciem rośliny, narażają posiadaczy nieruchomości na dotkliwe kary pieniężne naliczane na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody: „ wójt burmistrz albo prezydent miast wymierza administracyjną karę pieniężną za -  zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności".

Z tego też względu, istotnym jest odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów występujących na placu budowy, czy też zmiana metody wykonania prac na jak najmniej szkodzących roślinom.

PLIK DO POBRANIA

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska