Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zieleń towarzysząca trasom komunikacji miejskiej

Tereny zieleni towarzyszące ciągom komunikacyjnym są podporządkowane funkcji obiektów ,którym towarzyszą, a więc trasom komunikacji pieszej, samochodowej i tramwajowej. Znaczenie ich jest mało doceniane , a realizacja kończy się często na wykonaniu trawników.
Na ogół są one najbardziej zaniedbanymi terenami w miastach, choć funkcjonująca tu zieleń rośnie w bardzo trudnych warunkach środowiska miejskiego. Dopiero krótki odpoczynek na ławce w sąsiedztwie drzew, podróżowanie w ich cieniu w upalny, słoneczny dzień lub zamieszkanie w pobliżu arterii komunikacyjnych "wyciszonych" zielenią izolacyjną pozwoli uświadomić nam, jak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie zieleni w pasach drogowych i jak mało doceniamy znaczenie zieleni przyulicznej dla prawidłowego funkcjonowania aglomeracji miejskiej.

Zieleń w ciągach komunikacyjnych:

  • tworzy architektoniczną oprawę ulic,
  • chroni przed kurzem , spalinami i hałasem,
  • poprawia warunki mikroklimatyczne miasta ( regulacja wilgotności, ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem , osłona przed wiatrami),
  • ułatwia prowadzenie pojazdu ( sygnalizuje zakręty ulic, wskazuje kierunek jazdy, stanowi zaporę "przeciwolśnieniową" na środkowym pasie rozdzielczym).


O zieleni w ciągach komunikacyjnych trzeba pomyśleć wcześniej...

O czym należy pamiętać projektując zieleń w ciągach komunikacyjnych

Czynniki ograniczające przydatność gatunków drzew i krzewów do nasadzeń w ciągach komunikacyjnych aglomeracji miejsko-przemysłowych


Cechy dyskwalifikujące drzewa i krzewy do nasadzeń w pasach drogowych

Działania poprawiające sytuację zieleni w pasach drogowych

Literatura:

  1. Czerwieniec M. Lewińska J., 2000, Zieleń w mieście, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków
  2. Niemirski Wł.,1973, Kształtowanie terenów zieleni, Arkady, Warszawa
  3. Siewniak M., 1999, "Ogrody, ogródki, zieleńce" nr 1, Drzewa w centrum miasta, str.76-83
  4. Szczepanowska B.H., 2001, Drzewa w mieście, Hortpress, Warszawa

Opracowanie:

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska,
Finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Prawa autorskie zastrzeżone

Miejska Prezentacja Internetowa Magiczny Kraków - www.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2011-02-03
Data aktualizacji: 2012-02-08
Powrót