Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mapa akustyczna Miasta Krakowa

Konieczność opracowania strategicznych map akustycznych miast wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów (Prezydent Miasta Krakowa) do sporządzania mapy akustycznej w cyklu pięcioletnim.

W 2017 roku na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska opracowano (zaktualizowano) Mapę akustyczną Miasta Krakowa. Jej celem jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Mapa akustyczna Miasta Krakowa pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

 

Część graficzna mapy akustycznej


Uruchom portal MAPA AKUSTYCZNA 2017

 

MAPA 3D - odczyt hałasu na elewacji budynku


Część opisowa mapy akustycznej

 

Pomiary hałasu

 

Pomiary wykonane w ramach prac nad mapą akustyczną

 

Obszar Krakowa

 

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

 

Źródła dźwięku

 

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

 

Przepisy

 

Informacje o aktualnych poziomach dopuszczalnych hałasu

 

Słownik

 

Słownik terminów specjalistycznych

 

Zestawienia tabelaryczne


Wykresy dotyczące stanu akustycznego środowiska


Podsumowanie

 


 

Jednostka odpowiedzialna za realizację Mapy:

Urząd Miast Krakowa
Wydział Kształtowania Środowiska
os. Zgody 2, 31-949 Kraków
tel. 12 616 88 93, fax 12 616 88 91, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

 

Wykonawcy Mapy:

EKKOM Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum                                "EQM" System i Środowisko
ul. dr Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków                     ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2012-07-11
Data aktualizacji: 2022-06-30
Powrót