Dzielnice rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W Nowej Hucie powstaje inkubator nowych technologii i przedsiębiorczości

9 listopada został oficjalnie oddany do użytku północny podobszar Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości. To nowy rozdział rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej we wschodniej części Krakowa oraz całego regionu.

Fot. materiały KNHP

Kraków Nowa Huta Przyszłości SA udostępniła inwestorom kolejny obszar Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości. Podobszar „Igołomska-Północ” SAG, wspólnie z otwartym w 2022 roku podobszarem „Igołomska-Południe”, tworzą jedno z najbardziej przyjaznych dla inwestycji miejsc w Małopolsce.

Strefa Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości stanowi część Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, powstającego w ramach projektu strategicznego Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego – „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

Uroczystego otwarcia Strefy Aktywności Gospodarczej „Igołomska-Północ” dokonali, w imieniu Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa – Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa, oraz prezes zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości, Artur Paszko.

Jako samorząd stawiamy na dynamiczny rozwój Krakowa. Staramy się, by nasze miasto przyciągało genialne umysły z całego świata, a co za tym idzie, nowe technologie i prężne inwestycje biznesowe. Strefa Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości to kolejny etap przedsięwzięcia, które w istotny sposób zmienia oblicze wschodniej części Krakowa – mówił podczas otwarcia Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.

– Żaden inny obszar Krakowa nie wymaga tak pilnego działania i nie ma w sobie tak dużego potencjału sprzyjającego rewolucyjnym przemianom, jak Nowa Huta. Zaangażowanie społeczności lokalnych, właścicieli gruntów, przedsiębiorców oraz inwestorów, właścicieli huty, wyższych uczelni oraz instytucji państwowych pozwala dynamicznie rozwijać projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Dzięki temu przedsięwzięciu jesteśmy w stanie wszczepić w wymagającą przemiany dzielnicę miasta impuls rozwojowy, którego efekty już dziś obserwujemy m.in. w Strefie Aktywności Gospodarczej. Realizacja projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” wpłynie na przeobrażenie całej Nowej Huty i pozwoli w istotnym zakresie wspomóc rozwój Krakowa – podkreślił prezes Artur Paszko.

 

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły lokalizować inwestycje na ponad 20 hektarach i kilkudziesięciu parcelach. W obszarze obu podobszarów przygotowano dogodną dla nowoczesnego biznesu infrastrukturę, zapewniającą drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, tzw. strefy wytchnienia z łącznością Wi-Fi oraz parkingi ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych.

SAG to powstały na zdegradowanym obszarze poprzemysłowym teren typu greenfield, bez istniejącej zabudowy, wyposażony w kompletną infrastrukturę niezbędną do realizacji inwestycji. Teren jest w pełni uzbrojony, posiada instalację wodno-kanalizacyjną, deszczową, elektroenergetyczną oraz kanały technologiczne do prowadzenia sieci teletechnicznych. Komfort użytkowania zapewnia przebudowana sieć energetyczna wysokiego napięcia oraz energooszczędne oświetlenie.

Tereny inwestycyjne są udostępniane przedsiębiorcom w formie:

  • dzierżawy
  • dzierżawy z możliwością wykupu
  • zakupu
  • zakupu z rozłożeniem zapłaty na raty

W bezpośrednim otoczeniu znajdują się tereny poprzemysłowe związane z Hutą im. T. Sendzimira, obecnie należące do ArcelorMittal Poland SA. Obszar SAG objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają klarowne wytyczne dotyczące możliwości jego wykorzystania.

Podobszar „Igołomska-Północ” (17,4 ha) zlokalizowany jest 5 km od wschodniej obwodnicy Krakowa i 11 km od wjazdu na autostradę A4. W roku 2024 zyska szybkie połączenie z trasą S7 do Warszawy, a docelowo również z Podhalem. Teren ma połączenie autostradowe z oddalonym o 30 km Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II „Kraków Airport”, a w odległości 5 km znajduje się lotnisko o ograniczonej certyfikacji w Pobiedniku Wielkim, które po planowanej przebudowie będzie mogło na szerszą skalę obsługiwać ruch biznesowy. Dojazd autostradą do Katowic zajmuje godzinę, a do Rzeszowa 1,5 godziny. W bliskim sąsiedztwie znajduje się też czynna linia kolejowa.

Starannie wybrana lokalizacja pozwala z jednej strony na ożywienie terenów postindustrialnych, a z drugiej wykorzystuje atuty komunikacyjne oraz sąsiedztwo bogactwa turystycznego, kulturowego i naukowego Krakowa.

Obszar został zaprojektowany i przygotowany z myślą o inkubatorach przedsiębiorczości, centrach technologicznych oraz obiektach przemysłu wysokich technologii i rzemiosła. Celem jego przygotowania jest w szczególności rozwój inwestycji z obszaru inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego, takich jak nauki przyrodnicze, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika oraz przemysł maszynowy.

Właścicielem SAG jest Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, która zajmuje się promocją Krakowa, a w szczególności dzielnicy Nowa Huta, a swymi działaniami obejmuje również Krakowski Obszar Funkcjonalny. Zadania realizuje w ramach projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który tworzy warunki do aktywizacji gospodarczej wschodniej części Krakowa na poziomie infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym, ożywiając rynek pracy i przeciwdziałając bezrobociu. Podnosi tym samym atrakcyjność miasta dla inwestorów, społeczności i turystów oraz rozwija cały region.

Pierwszy z dwóch udostępnionych podobszarów SAG – „Igołomska-Południe” – już dziś cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Teren stref inwestycyjnych wkrótce stanie się lokalnym centrum rozwoju biznesu i będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i nowoczesnego przemysłu. Samorząd Krakowa stawia na ciągły rozwój i dąży do zachowania równowagi pomiędzy potrzebami różnych grup.

Całkowity koszt budowy Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości wynosi 92,4 mln zł brutto, z czego 58,9 mln zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez Kraków Nowa Huta Przyszłości SA z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT. Koszt przygotowania podobszaru „Igołomska-Północ” to niemal 35 mln zł.

Zarówno SAG, jak i cały teren objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, jest początkiem inwestycji, które podniosą atrakcyjność tej części miasta dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

Więcej informacji na knhp.com.pl.

SAG Igołomska-Północ

otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
P. Wojnarowski
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
otwarcie, Strefa Aktywności Gospodarczej, Igołomska – Północ, Nowa Huta Przyszłości, Kraków
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-11-09
Data aktualizacji: 2023-11-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź