Dzielnice rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rozmawiali o potrzebach mieszkańców Zwierzyńca

We wtorek, 6 czerwca, odbyło się spotkanie kończące dwuletni cykl „Porozmawiajmy o Krakowie”. Ostatnim punktem spotkań z mieszkańcami krakowskich dzielnic był Zwierzyniec. O planach, postulatach i pomysłach na nowe inwestycje dyskutowali z mieszkańcami zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig oraz przedstawiciele miejskich instytucji.

Fot. Jan Graczyński

– Zwierzyniec to dzielnica, która stała się częścią Krakowa w 1909 r. Jest bardzo ważną, pełną zieleni krakowską dzielnicą. Po zakończonym kilka dni temu – wyczekiwanym od lat – remoncie ulicy Królowej Jadwigi czas na nowe wyzwania, dlatego też dziękuję za liczne sugestie, refleksje i przemyślenia. Rozmowa i możliwość wymiany uwag z mieszkańcami, w tym m.in. w sprawie lepszego skomunikowania Olszanicy Borów, doświetlenia i remontu ulic, chodników czy bezpieczeństwa pieszych w parku Decjusza, są dla nas bardzo istotne, bo umożliwiają zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań na najbliższe lata – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Mieszkańcy chcą więcej zieleni, lepszej infrastruktury i transportu

Z badań zrealizowanych przez miasto wynika, że mieszkańcy Zwierzyńca oczekują dalszych działań w zakresie nasadzeń i utrzymania zieleni (252 głosów), rozwoju transportowego i komunikacji (247 głosów), poprawy infrastruktury drogowej (244 głosy).

Szczegóły w prezentacji „Analizie wyników z badania ankietowego” [PDF]

Przedstawiono również dotychczas zrealizowane inwestycje w Bronowicach w latach 2021-2022. W tym czasie oddano do użytkowania 44 zadania inwestycyjne, na które poniesiono wydatki o łącznej wartości ok. 21 mln zł.

Szczegóły w prezentacji „Zestawienie zadań inwestycyjnych w dzielnicy” [PDF]

Trwające prace

Obecnie trwające inwestycje to: przebudowa i rozbudowa obiektu przy alei Modrzewiowej 25 z budową kanalizacji opadowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy, dobudowa oświetlenia alejki łączącej ulicę Jodłową i Księcia Józefa, przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Rybnej, budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich, budowa toalety przy placu zabaw na ulicy Jodłowej.

Ale i: doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 72 przy alei Modrzewiowej 23, budowa boiska do koszykówki 3x3 przy Hali Cracovia Centrum Sportów Niepełnosprawnych, modernizacja kotłowni w oficynie Wilii Decjusza, rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach fortu nr 2 „Kościuszko”, budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ulicy Piastowskiej, otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzałach.

Planowane przedsięwzięcia

Z inwestycji planowanych do realizacji należy wymienić: budowę linii tramwajowej, łączącej Cichy Kącik z Azorami, modernizację torowisk tramwajowych z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki, budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774, przebudowę ulicy Piastowskiej przy realizowanym Centrum Muzyki, budowę ścieżki rowerowej na odcinkach od klasztoru sióstr norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy moście Zwierzynieckim, od ulicy Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ulicy Mirowskiej do granicy miasta, przebudowę ulicy Starowolskiej, przebudowę i rozbudowę alei Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika, dobudowę oświetlenia przy ulicy Rybnej, budowę oświetlenia na alejce spacerowej przy ulicy Księcia Józefa bocznej.

A także zadania z budżetu obywatelskiego: w ramach projektu „Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu”, dwa zadania dotyczące utworzenia smoczego szlaku: „Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali – smok co krok”, „Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec… smoki” oraz takie zadania jak: „Zabawa w schronisko dla zwierząt – plac zabaw dla psów”, budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach.

Ale i: budowa rowu odwodnieniowego przy ulicy Księcia Józefa, miejsce pamięci „Glinnik” - przebudowa ciągów pieszych, budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku „Glinnik” do skrzyżowania z ul. Kamedulską, budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej, budowa chodnika przy ul. Korzeniaka, budowa chodnika przy ul. Zakręt, przebudowa oświetlenia przy ul. Mlaskotów.

Oraz: rewitalizacja elewacji Szkoły Podstawowej nr 31 przy ulicy Prusa 18, doposażenie Szkoły Podstawowej nr 72 przy al. Modrzewiowej 23, modernizacja Samorządowego Przedszkola nr 78 – w oddziale przy ulicy Jodłowej 23, modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 przy ulicy Księcia Józefa 337, modernizacja obiektów RKS Juvenia i obiektów sportowych Kolejowego Klubu Wodnego, a także rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza czy sporządzenie monografii historycznej Dzielnicy VII Zwierzyniec.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-06-07
Data aktualizacji: 2023-09-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź