Dzielnice rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jaka przyszłość dla Prądnika Czerwonego?

4 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Krakowie”. Rozmowy dotyczyły Dzielnicy III Prądnik Czerwony, w której obecnie prowadzone są prace związane m.in. z rozbudową al. 29 Listopada, budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej a wkrótce rozpocznie się strategiczna inwestycja komunikacyjna dla północnych dzielnic Krakowa – realizacja linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

W spotkaniu wziął udział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa i przedstawiciele miejskich instytucji, którzy odpowiadali na pytania, uwagi i propozycje ze strony mieszkańców, dotyczące ich codziennego życia.

– Przed Prądnikiem Czerwonym ważne wyzwania, głównie komunikacyjne, związane z planowaną realizacją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego linii tramwajowej, łączącej ulicę Meissnera z Mistrzejowicami. Ta inwestycja przyczyni się w przyszłych latach do poprawy skomunikowania Prądnika z innymi dzielnicami na północy Krakowa. Dziękuję za rozmowę i wymianę spostrzeżeń dotyczących zieleni, bezpieczeństwa, a także kwestii odwodnienia w dzielnicy – podsumował spotkanie Andrzej Kulig.

Mieszkańcy chcą lepszych dróg, zieleni i bezpieczeństwa

Z badań zrealizowanych przez miasto wynika, że mieszkańcy oczekują dalszych działań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, rowerowej, komunikacji miejskiej, zakończenia trwających remontów i inwestycji (163 głosy), dbania o zieleń, place zabaw i rozwój terenów zielonych (105 głosów). Mieszkańcy Prądnika Czerwonego wskazywali również, by miasto w dalszym ciągu wpływało na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszego czy dbanie o czystość – w tym zainstalowanie koszy na psie odchody (po 28 głosów).

Więcej informacji w prezentacji „Analiza wyników z badania ankietowego” [PDF]

Podczas spotkania przedstawiono również dotychczas zrealizowane inwestycje w Prądniku Czerwonym w latach 2021-2022. W tym czasie oddano do użytkowania 43 zadania inwestycyjne, na które poniesiono wydatki o łącznej wartości ok. 39 mln zł.

Szczegóły w prezentacji „Zestawienie zadań inwestycyjnych w dzielnicy” [PDF]

Trwające prace

Obecnie trwające inwestycje to: rozbudowa al. 29 Listopada (160,4 mln zł), budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego (9,3 mln zł), program modernizacji dróg i chodników: ul. Sokołowskiego, ul. Janickiego, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy I, II i III (11 mln zł), Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 – dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (730 tys. zł), budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka) (1,7 mln zł), rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II (2,9 mln zł), Zróbmy park na Olszy! (przy ul. Lublańskiej) (550 tys. zł).

Planowane przedsięwzięcia

Z inwestycji planowanych do realizacji można wymienić: termomodernizacja budynków oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Ułanów 38, Samorządowego Przedszkola nr 178, ul. Sudolska 3 – modernizacja, Samorządowego Przedszkola nr 123, ul. Miechowity 4 – modernizacja, Samorządowego Przedszkola nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja, Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 – modernizacja oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poza tym: budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic, budowa ul. Iwaszki, budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z parkiem Reduta, budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III, budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej na al. 29 Listopada.

Miasto jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej: budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia, budowy nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada, budowy tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (mała obwodnica kolejowa), łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego.

Przed gminą realizacja programu budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego: ul. Czerwonego Prądnika – Brogi, miniparku dla mieszkańców: utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Czerwonego Prądnika, zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika, zielony kącik rekreacyjny na Sadzawki, Zielona Wieczysta, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5a – modernizacja i przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z montażem oświetlenia.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-04-26
Data aktualizacji: 2023-06-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź