Dzielnice rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Tablice informacyjne na placu Matejki

Na zarządzanym przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK placu Jana Matejki zamontowane zostały dwie tablice informacyjne z regulaminem tego miejsca.

Fot. Wydział Spraw Administracyjnych UMK

Regulamin korzystania z placu Jana Matejki został wprowadzony uchwałą Nr CXIII/3069/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023 r. Wprowadzone regulacje mają na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej na placu.

Zgodnie z regulaminem korzystania z placu Jana Matejki na tym obszarze obowiązuje zakaz:

 1. zaśmiecania terenu
 2. niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu
 3. niszczenia i uszkadzania urządzeń, obiektów małej architektury i budowli
 4. wchodzenia na Grób Nieznanego Żołnierza oraz Pomnik Grunwaldzki (za wyjątkiem prowadzenia prac porządkowych i konserwatorskich)
 5. spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania z otwartym alkohole
 6. palenia ognisk oraz pozostawiania palących się przedmiotów (z wyjątkiem ustawienia zniczy przed Grobem Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości państwowych)
 7. powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody zarządzającego, z wyłączeniem sytuacji określonych odrębnymi przepisami prawa
 8. używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych
 9. wjazdu wszelkich pojazdów bez zezwolenia zarządzającego (z wyjątkiem służb miejskich w zakresie obsługi placu)
 10. korzystania z urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch (z wyłączeniem wózków inwalidzkich)
 11. prowadzenia psów bez smyczy i kagańca
 12. handlu i usług bez zezwolenia zarządzającego
 13. umieszczania bez zezwolenia zarządzającego tablic, napisów i ogłoszeń
 14. organizowania wydarzeń / imprez bez zezwolenia zarządzającego.

Komisja Infrastruktury Rady Miasta Krakowa pozytywnie zaopiniowała regulamin.

Naruszenie postanowień regulaminu podlega karom lub sankcjom przewidzianym w tych przepisach, w szczególności w Kodeksie wykroczeń, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-11-20
Data aktualizacji: 2023-11-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź