Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs na uruchomienie centrum edukacji i wsparcia dla uchodźców

1,4 mln złotych przeznaczy firma Shell na uruchomienie krakowskiego centrum edukacji i wsparcia dla osób uchodźczych z Ukrainy. W tym celu wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa realizowany jest konkurs, aby wyłonić organizację, która zrealizuje ten projekt.

Fot. Otwarty Kraków

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje wnioski do dziś, 30 kwietnia do godz. 12.00 na adres mailowy: WAR-BIT-Konkurs-Ukraina@shell.com.

Zakres działania centrum powinien obejmować takie obszary, jak:

  • organizacja kursów języka polskiego i angielskiego dla dzieci i dorosłych
  • organizacja zajęć edukacyjno-świetlicowych dla dzieci
  • doradztwo zawodowe
  • wsparcie psychologiczne
  • doradztwo prawne
  • edukacja obywatelska
  • promowanie działań Centrum z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu, tak aby oferta trafiła do wszystkich potrzebujących
  • prowadzenie telefonu informacyjnego
  • inne działania zaproponowane przez realizatora, które zostaną poparte badaniami potrzeb lub doświadczeniem pracy ze środowiskiem osób uchodźczych.

Termin rozpoczęcia działań to 1 września tego roku, natomiast cały projekt potrwa do końca grudnia 2024 roku. W tym czasie z oferty ośrodka powinno skorzystać minimum 5 tys. osób.

– Shell od początku wojny na Ukrainie aktywnie wspiera społeczność uchodźców poprzez współpracę z organizacjami pomocowymi takimi jak m.in. Polski Czerwony Krzyż, Polska Misja Medyczna, Polska Akcja Humanitarna czy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Nie ustajemy w tych wysiłkach, bo tego typu zaangażowanie traktujemy jako maraton, a nie sprint. Mamy świadomość, że członkowie społeczności uchodźczej mierzą się na co dzień z szeregiem wyzwań. Troszcząc się o lokalną społeczność chcemy wspierać osoby uciekające przed koszmarem wojny. Naszym celem jest pomoc w procesie aklimatyzacji w otoczeniu, które jest dla nich nowe, a w którym my jako firma działająca na terenie Krakowa funkcjonujemy na co dzień i znamy jego charakterystykę – mówi Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska.

– Cieszymy się, że ta współpraca pomiędzy firmami i samorządem w obszarze pomocy dla uchodźców jest kontynuowana. W szczególności, że ważnym zadaniem tego centrum będzie aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy oraz dalsze wspieranie integracji społecznej nowych mieszkańców Krakowa – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Do udziału w tym projekcie zapraszamy przede wszystkim organizacje, które dysponują lokalami w Krakowie lub są w stanie przedstawić wstępną deklarację właściciela lokalu, że z oferentem zostanie zawarta umowa wynajmu na okres realizacji tego zadania – uzupełnia Andrzej Kulig.

Z oferty centrum przedstawiciele społeczności uchodźczej będą mogli korzystać nieodpłatnie. Organizacja, która wygra konkurs, będzie zobowiązana do zapewnienia specjalistów, którzy poprowadzą zapowiedziane zajęcia.

Wyboru realizatora projektu dokona komisja złożona z przedstawicieli Shell oraz Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 maja 2023 r.

Konkurs może pozostać nierozstrzygnięty w sytuacji gdy żaden z wniosków nie spełni wymogów formalnych, żaden z wnioskodawców nie zapewni w ocenie Shell realizacji projektu zgodnie ze standardami zakładanymi przez firmę (np. co do kadry naukowej, co do lokalizacji lub warunków lokalowych) lub nie da gwarancji realizacji projektu zgodnie z wartościami wyrażanymi przez Shell w politykach prowadzenia biznesu, które są opisane tutaj.

Dokumenty związane z tym konkursem grantowym dostępne są na stronie: otwarty.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-04-12
Data aktualizacji: 2023-04-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź