Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wsparcie kompetencji komunikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami [UA/EN]

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja ogłasza rekrutację na zajęcia bezpłatnego wsparcia kompetencji komunikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Fot. pexels.com

Wsparcie realizowane jest w programie „Kurs języka polskiego dla uczniów z Ukrainy w wieku 6-24 lata” – działanie realizowane w ramach projektu Kraków Wspólnie przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK oraz z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), który finansuje przedmiotowe działania.

Jest to propozycja dla uczniów, którzy:

  • uczą się w Krakowie w szkole specjalnej lub ogólnodostępnej i mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • mieszkają w Polsce od 24 lutego 2022 roku
  • mają nie mniej niż 6 lat i nie więcej niż 24 lata.

Zajęcia prowadzone będą na terenie szkoły, do której chodzi uczennica lub uczeń. Wsparcie będzie dostosowane do potencjału uczniów i obejmowało zarówno kompetencje bierne (rozumienie, podążanie za poleceniem, podejmowanie działania na podstawie instrukcji po polsku), jak i wspierało rozwój umiejętności czynnego komunikowania się po polsku, w tym komunikacji alternatywnej.

Zapisy na kurs:

Zapraszamy do udziału we wszystkich działaniach organizowanych w ramach programu Kraków Wspólnie. Szczegóły na stronie internetowej ib-polska.pl/uni.


[UA]

Підтримка комунікативних компетенцій учнів із заключенням про необхідність спеціальної освіти

Фонд Підтримки Культури та Польської Мови імені Миколая Рея оголошує набір на безкоштовні заняття підтримки комунікативних компетенцій учнів і учениць з інвалідністю.

Підтримка здійснюється у рамах програми „Курс польської мови для учнів з України віком від 6 до 24 років” – діяльність, що реалізується в рамках проєкту „Краків Спільно” Фондом Internationaler Bund Polska у співпраці із Відділом Освіти УМК і Фондом ООН дітей (ЮНІСЕФ), який фінансує відповідні заходи.

Це пропозиція для учениць та учнів, котрі:

  • навчаються у Кракові, у спеціальній або загальнодоступній школі та мають заключення про необхідність спеціальної освіти
  • проживають у Польщі з 24 лютого 2022 року
  • мають не менше 6 років та не більше 24 років.

Заняття будуть проводитися на території школи, яку відвідує учениця або учень. Підтримка буде пристосована до потенціалу учениць та учнів і буде охоплювати як пасивні компетенції (розуміння, виконання вказівок, виконання дій на основі інструкцій польською мовою), так і підтримку розвитку активних комунікативних навичок польською мовою, включаючи альтернативну комунікацію.

Запис на курс:

Запрошуємо взяти участь у всіх заходах, організованих у рамках програми «Краків Разом»: ib-polska.pl/unicef/


[EN]

Support for communication skills for students with a certificate of need for special education

The Mikołaj Rej Foundation for the Support of Polish Culture and Language announces recruitment for free communication competence support classes for students with disabilities.

The support is implemented as part of the programme „Polish language course for Ukrainian students aged 6-24” - an activity implemented within the framework of the Krakow Together project by the Internationaler Bund Poland Foundation in cooperation with the Faculty of Education of the City of Krakow and the United Nations Children's Fund (UNICEF), which finances the activities in question.

It is an offer for students who:

  • study in Kraków in a special needs or regular school and have a certificate on the need for special education
  • live in Poland as of 24 February 2022
  • are no less than 6 years old and no more than 24 years old.

Classes will be conducted on the premises of the school the student attends. The support will be tailored to the potential of the students and will cover both passive competences (understanding, following instructions, taking action based on instructions in Polish) and will support the development of active communication skills in Polish, including alternative communication.

Course enrollment:

We invite you to participate in all activities organized within the Kraków Together programme: ib-polska.pl/unicef/

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-03-22
Data aktualizacji: 2023-06-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź