SEARCH FOR EVENTS
17 MAY 2021

Miejsce wydarzenia: online

Przewidywana liczba uczestników: 250

Miejsce wydarzenia: "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Katedra Metafizyki i Filozofii Człowieka, Katedra Etyki, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Myśli Personalistycznej JPII TRADITIO"

Przewidywana liczba uczestników: 100

Miejsce wydarzenia: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe "Phronesis" (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Przewidywana liczba uczestników: 100

Miejsce wydarzenia: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Przewidywana liczba uczestników: 300

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przewidywana liczba uczestników: 300

Miejsce wydarzenia:Instytut Religioznawstwa UJ

Przewidywana liczba uczestników: 200

Miejsce wydarzenia: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Pedagogicznego w Krakowie

Przewidywana liczba uczestników: 110

Miejsce wydarzenia: Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Przewidywana liczba uczestników: 120

2021-05-30 - 2021-05-31

Miejsce wydarzenia:Targi Expo w Krakowie

Przewidywana liczba uczestników: 1500

2021-05-30 - 2021-05-31

Miejsce wydarzenia:Targi Expo w Krakowie

Przewidywana liczba uczestników: 1500

Miejsce wydarzenia: Instytut Sztuki Mediów Wydziału Sztuki UP im. KEN w Krakowie

Przewidywana liczba uczestników: 500

Miejsce wydarzenia:

Przewidywana liczba uczestników: 150

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Pedagogiczny

Przewidywana liczba uczestników: 150

Miejsce wydarzenia: Auditorium Maximum

Przewidywana liczba uczestników: 250

Miejsce wydarzenia: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences,Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

Przewidywana liczba uczestników: 105

Miejsce wydarzenia: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Przewidywana liczba uczestników: 250

Miejsce wydarzenia: Centrum Kongresowe ICE

Przewidywana liczba uczestników: 1200

Miejsce wydarzenia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Przewidywana liczba uczestników: 100

Miejsce wydarzenia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Przewidywana liczba uczestników: 100

Miejsce wydarzenia: Krakow

Przewidywana liczba uczestników: 300

  • Send to a friend
  • Add to favourites

Meetings Calendar
Meetings Calendar
Traffic information