Practical Information

Weather

Pogoda

City Information Points

Punkty Informacji Miejskiej

National Holidays
and Public Holidays
Święta Narodowe i dni wolne od pracy

Emergency CallsTelefony alarmowe

TransportationTransport

Currency
Waluta

ShoppingZakupy

   

Show ticket
News author: Daniel Łapaj
News Publisher: Biuro Kongresów EN