BO rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Weryfikacja projektów, składanie protestów

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja


Na początku projekt poddawany jest ocenie formalnej. Wtedy Zespół ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa sprawdza czy do propozycji dołączono poprawnie uzupełnioną listę poparcia oraz czy wszystkie pola uzupełnione są prawidłowo.
Po pomyślnym przejściu tego etapu dokonywana jest ocena prawna. Na tym etapie jednostki oceniające projekt mogą się kontaktować z wnioskodawcami, aby uzupełnić informacje dotyczące wniosku, które są potrzebne do dokonania pełnej weryfikacji. 
Po złożeniu wniosku należy regularnie sprawdzać swoją pocztę e-mail, ponieważ to tam przekazywane będą informacje o konieczności naniesienia zmian w zgłoszonej propozycji zadania. UWAGA! Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego wnioskodawca ma tylko 5 dni roboczych na wprowadzenie zmian od momentu otrzymania powiadomienia!


Protest


O zakończeniu etapu weryfikacji wszystkich projektów wnioskodawcy zostaną poinformowani jednocześnie. Opublikowany zostanie wykaz projektów wraz z oceną (pozytywną lub negatywną). Od dnia publikacji, każdy wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie ma 3 dni robocze na zgłoszenie protestu do oceny. Pomiędzy 07 a 09 czerwca 2016 r. odbędą się spotkania konsultacyjne z udziałem wnioskodawcy wnoszącego protest (lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej), przedstawicieli jednostki dokonującej oceny oraz członków Rady Budżetu Obywatelskiego. Po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu podejmowana będzie decyzja co do wyniku oceny danego wniosku.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Data publikacji: 2016-02-10
Data aktualizacji: 2016-03-02
Powrót