Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków - Nowa Huta Przyszłości

NHP Logo

„Kraków – Nowa Huta Przyszłości"
Kluczowy w przypadku obszaru objętego projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" jest jego poprzemysłowy charakter. Wynikają z tego problemy dotyczące m.in. degradacji terenów, skażenia środowiska, chaosu urbanistycznego, niewystarczających powiązań komunikacyjnych z pozostałymi częściami miasta. W Nowej Hucie trzeba więc wprowadzić zmiany, które będą miały wielopoziomowy charakter.
W pierwszej kolejności należy dokonać restrukturyzacji i rewitalizacji omawianego obszaru. Nieodzowna jest współpraca z kombinatem ArcelorMittal Poland, która pozwoli ograniczyć do minimum skutki negatywnego oddziaływania zakładu przemysłowego na otoczenie.
Projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" wpłynie na funkcjonowanie całego regionu, będzie również oddziaływał ponadregionalnie.

NHP Wizualizacja

Zamierzenia inwestycyjne
Projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" zakłada realizację czterech odrębnych zadań inwestycyjnych:

 • Park Naukowo-Technologiczny Branice,
 • Centrum Logistyczne – strefa aktywności gospodarczej,
 • Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0,
 • Przylasek Rusiecki – obszar rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi.

Założenia koncepcyjne projektu opierają się na wzajemnej synergii tych obszarów i zamierzeń inwestycyjnych. Ich tereny połączy Szlak Nowej Huty Przyszłości. Będzie to element spinający poszczególne obszary nie tylko poprzez powiązania przestrzenne, ale również ideowo. Szlak będzie miał charakter ciągu pieszego i rowerowego oraz ścieżki edukacyjnej i promocyjnej poświęconej innowacji, ekologii, historii i kulturze Nowej Huty.

Czym będzie „Kraków – Nowa Huta Przyszłości"?

 • Miejscem atrakcyjnym dla inwestorów i lokalnych przedsiębiorców.
 • Centrum innowacji i nowoczesnych technologii.
 • Centrum biznesowym.
 • Kolebką kreatywności i designu.
 • Miejscem proekologicznym i przyjaznym każdemu użytkownikowi.
 • Miejscem, w którym historia będzie inspiracją do dalszego rozwoju.

Potencjał i perspektywy
Realizację projektu "Kraków-Nowa Huta Przyszłości" w znacznym stopniu ułatwiają następujące czynniki:

 • kompleksowość i zakres przedsięwzięcia,
 • korzystne położenie terenów,
 • duże zainteresowanie inwestorów tego rodzaju projektami,
 • pozytywny klimat inwestycyjny Krakowa i Małopolski.

Efektem realizacji projektu będzie zapewnienie nowych miejsc pracy, a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Koncepcja - dzień
NHP dzien

Koncepcja - noc
NHP Noc

pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
powrót