PROGRAMY I DZIAŁANIA rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Realizacja Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2022 w Gminie Miejskiej Kraków

Gmina Miejska Kraków po raz kolejny przystąpiła do Programu "Opieka wytchnieniowa", finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W edycji 2022 pozyskano środki na realizację opieki wytchnieniowej w kwocie 1 907 604 zł.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Celem Programu jest odciążenie rodziców i opiekunów w codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną.

Gmina Miejska Kraków realizuje opiekę całodobową w formie 14 – dniowych turnusów
w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, które posiada możliwości kadrowe, lokalowe oraz doświadczenie w profesjonalnej opiece nad osobami z różnego typu niepełnosprawnościami.

Uczestnikom turnusów zapewnione jest:

  • zakwaterowanie w pokojach maksymalnie dwuosobowych;
  • całodobowa opieka pielęgniarska i pielęgnacyjna;
  • wyżywienie zgodne z zaleceniami dietetycznymi;
  • zajęcia aktywizujące dopasowane do potrzeb i stanu psychofizycznegouczestnika;

W ubiegłorocznej edycji z opieki całodobowej skorzystało 105 osób. Realizacja turnusów spotkała się z pozytywnymi opiniami oraz podziękowaniami opiekunów osób
z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w Programie.

W bieżącym roku organizacja 14 - dniowych turnusów realizowana jest od stycznia do grudnia. Nabór jest ciągły i trwa do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

Komunikat o naborze uczestników wraz z dokumentacją do pobrania znajduje się na stronie

https://www.krakow.pl/bezbarier

Na dodatkowe pytania dotyczące naboru uczestników, odpowiedzą:

Pracownicy Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pod nr. tel. 12 44 67 500 lub 539 974 003 od poniedziałku do piątku w godz.  7:25 –15:00.

Pracownicy Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami pod nr. tel. 12 616 5076 w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Opieka wytchnieniowa - dzienna, finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego, odbywa się w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach projektu „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, przez wyłonioną w 2021r. w otwartym konkursie ofert, Fundację Pełna Życia.

Kontakt:

tel: 512 361 939, 512 361 898

e-mail: kontakt@wsparciekrakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2022-02-28
Data aktualizacji: 2022-02-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź