Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydawanie/przedłużanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem dla orzeczeń bez stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia

W związku w wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 20023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, Wydział polityki Społecznej przekazuje informacje dotyczące wydawania lub przedłużania Kart „N” na podstawie orzeczenia bez stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia.

Z uwagi na fakt, że orzeczenie bez stopnia niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia może być aktualne na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw i można korzystać z uprawnień jakie ono przewiduje, nie można jednak na jego podstawie wydać lub przedłużyć Karty „N”, bowiem takie orzeczenie nie spełnia przesłanek z § 1 ust. 3 pkt 3 Regulaminu przyznawania, przedłużania ważności i korzystania z Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz przystępowania przez Partnerów do Programu pod nazwą Kraków dla Rodziny N, gdyż w przypadku niepełnosprawnych dzieci w przedziale wiekowym od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia należy okazać aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, iż art. 23 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. 852) w dacie ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie wyklucza możliwości wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2023-09-26
Data aktualizacji: 2023-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź