Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Uprawnienia dla wyborców z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze zmiany lokalu wyborczego, głosowania korespondencyjnego czy głosowania przez pełnomocnika.

Grafika przedstawia urnę wyborczą do głosowania
Fot. pixabay.com

TRANSPORT DO LOKALI WYBORCZYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ STARSZYCH, MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W PORUSZANIU SIĘ

Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami w dniach:

 • od 9 do 13 października 2023 r. w godzinach 8.00 - 15.00,
 • 15 października 2023 r. (w dniu wyborów) w godzinach 7.00 - 21.00,

pod numerami telefonów 12 616 5076 oraz 12 616 5026.

Prosimy o zgłaszanie potrzeby dowozu z wyprzedzeniem. Zamawiając przewóz na bieżąco należy liczyć się z sytuacją, że o preferowanej godzinie nie będzie wolnych samochodów i realizacja dowozu będzie możliwa w innych godzinach. Prosimy również o zgłaszanie potrzeby dowozu do obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów najpóźniej do godziny 20.00 tak, aby dowóz mógł zostać zrealizowany przed zamknięciem lokali wyborczych.

Podczas przyjmowania zamówienia na przewóz będą Państwo poproszeni o podanie następujących informacji:

 • preferowanej godziny przewozu;
 • imienia i nazwiska osoby przewożonej oraz adresu, z którego będzie jechać;
 • adresu obwodowej komisji wyborczej, do której osoba się udaje;
 • numeru telefonu do kontaktu (do osoby korzystającej z dowozu lub jej opiekuna);
 • o obecności osób towarzyszących/opiekunów osoby korzystającej z przewozu;

informacji o zakresie niepełnosprawności i/lub samodzielnego poruszania się osoby korzystającej z przewozu, potrzeby zapewnienia pomocy przy przemieszczaniu się z miejsca odbioru osoby do samochodu i do punktu docelowego.

UWAGA! W ramach transportu do lokali wyborczych nie są realizowane dowozy osób obłożnie chorych, leżących, wymagających transportu sanitarnego. Takie osoby powinny rozważyć możliwość głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.

Kierowca nie towarzyszy wyborcy podczas głosowania w lokalu wyborczym i nie może pomagać mu w głosowaniu.

Pozostałe informacje dla wyborców z niepełnosprawnościami

 

WAŻNE!

ZMIANA LOKALU WYBORCZEGO

Każdy wyborca, w tym wyborca z niepełnosprawnościami, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W celu zmiany lokalu wyborczego powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

 Wniosek składa się w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa najpóźniej do 12 października 2023 r.

 Wnioski można pobrać i złożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:

 • aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków,
 • ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków,
 • osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 2 października 2023 r. ustne i w formie papierowej przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

Zgłoszenia ustne i w formie papierowej przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem telefonu 12 421 85 84.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 19 52.

UWAGA! Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu będzie dotyczyć również głosowania korespondencyjnego w referendum – nie ma potrzeby dokonywania dodatkowego zgłoszenia.

Więcej informacji i wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać w terminie do 6 października 2023 r. na stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, w następujących lokalizacjach:

 • plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,
 • ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,
 • aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków,
 • ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków,
 • osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,
 • Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków,
 • ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami może być również wniesiony w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby – od dnia 1 września 2023 r.

UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa! Sam dokument (akt pełnomocnictwa) jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Miasta Krakowa i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 19 52.

UWAGA! Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu będzie dotyczyć również referendum, a akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony w związku z wyborami do Sejmu i Senatu będzie obowiązywał również w ramach referendum – nie ma potrzeby składania dodatkowego wniosku i sporządzania dodatkowego aktu pełnomocnictwa.

Więcej informacji i wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2023-09-21
Data aktualizacji: 2023-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź