Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konsultacje Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026.

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 26 września do 21 października 2022 r. konsultacjach społecznych Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026.

Napis Konsultacje w dymku i poniżej sylwetki czterech rozmawiających osób osób
Fot. Kraków Bez Barier

W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych.

Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotowych konsultacji społecznych jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Formy konsultacji społecznych:

  1. Telefoniczne dyżury eksperckie:
  • 28 września, 5,12, 19 października 2022 roku w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerami telefonu: 508 213 322 lub 795 632 859.
  • 29 września, 6,13,20 października 2022 roku w godzinach od 12.00 do 17.00 pod numerami telefonu: 508 213 322 lub 795 632 859
  1. Otwarte spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi:

W poniedziałek 17 października 2022 r. w godz. 13.00-17.00 w Centrum Obywatelskim (I piętro) ul. Reymonta 20. Budynek miejskiego stadionu sportowego im. H.Reymana. Miejsce dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami.

  1. Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji można przesyłać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod linkiem ANKIETA lub e-mailowo na adres: biuro@fronia.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2022, wpisując w tytule: „Konsultacje Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026”.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DOCProjekt Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2022-09-27
Data aktualizacji: 2022-11-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź