Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Transport na szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniosów 70+ i osób z niepełnosprawnościami

Przypominamy, że od dnia 25 stycznia br. Miasto Kraków świadczy usługę transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 na terenie Krakowa dla osób uprawnionych.

 

Fot. Gustavo Fring / pexels
Gustavo Fring / pexels

Do skorzystania z transportu uprawnieni są mieszkańcy Krakowa:

  • posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • powyżej 70 roku życia, mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Uprawnieni mieszkańcy Krakowa chcący skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa mogą kontaktować się za pośrednictwem dedykowanej infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00, pod numerem telefonu:

12/616 52 66

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Krakowa nie posiada uprawnień do wyznaczania terminu i miejsca szczepienia.

Urząd Miasta Krakowa, poprzez wyznaczonych przewoźników, zapewnia transport osobom uprawnionym do punktów szczepień. Bez wyznaczonego, konkretnego terminu i miejsca szczepienia niemożliwe jest zakwalifikowanie mieszkańca do skorzystania z transportu.

Ponadto Urząd Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że:

  • nie posiada kompetencji do zapewniania transportu sanitarnego i przewozów wymagających asysty lekarza, czy też pielęgniarki. Transport taki realizowany jest przez podmioty lecznicze w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • nie dowozi zespołów szczepiących do mieszkańców Krakowa. Usługę tą świadczą punkty szczepień.

Dodatkowo, przed skontaktowaniem się z infolinią prosimy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i informacje do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia do transportu, tj.

  • dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania;
  • aktualny numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenia o zliczeniu do I grupy z ww. schorzeniami (dane wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej);
  • informacje o osobie, dla której zamawiany jest transport potwierdzające, że występują obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu osoby do punktu szczepień;
  • informacje o zakresie niezbędnego wsparcia, w tym środka transportu jaki musi być zamówiony (czy dostosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, konieczność zabrania wózka, balkoniku).

Uwaga!

Kierowca realizujący dany transport świadczy usługę przewozu w systemie „od drzwi do drzwi”. Osoba na rzecz której ma być realizowana usługa przewozu musi być zatem odpowiednio przygotowana do przewozu, w tym odpowiednio ubrana i zabezpieczona na czas podróży i pobytu w punkcie szczepień, a także posiadać przy sobie dokumenty. Wsparcia w tym zakresie nie zapewnia przewoźnik i kierowca.

Kierowca przewoźnika, ewentualnie asystent kierowcy w wyjątkowych sytuacjach, w fizycznych granicach możliwości pomoże osobie zejść od drzwi mieszkania do samochodu, wsiąść do niego, a następnie w dotarciu do punktu szczepień i z powrotem. Kierowca nie może asystować osobie przewożonej w punkcie szczepień. Stąd Urząd Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do opiekunów/rodzin osób przewożonych o wspieranie, asystowanie i pomaganie tym osobom oraz kierowcy podczas całej usługi dowozu oraz szczepienia, w tym udzielanie niezbędnych informacji w punkcie szczepień w przypadkach tego wymagających, aby kwalifikacja do szczepienia mogła zostać w sposób prawidłowy przeprowadzona. W przeciwnym razie przewoźnik może nie zrealizować transportu. Osoby asystujące mają prawo do bezpłatnego przewozu do punktu szczepień i z powrotem wraz z osobą uprawnioną do dowozu.

Stosowanie się do powyższego pozwoli zminimalizować ryzyko niewykonania transportu i szczepienia.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Lista punktów szczepień w Małopolsce:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/malopolskie

 

Transport seniorów do punktów szczepień

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2021-03-18
Data aktualizacji: 2021-03-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat