Podzielmy się ciepłem - XIV edycja akcji wspierającej organizacje pozarządowe

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XIV edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych. Nabór trwa do 13 listopada.

Podzielmy się ciepłem - XIV edycja akcji wspierającej organizacje pozarządowe
Fot. Kraków Bez Barier

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom, osobom wykluczonym społecznie.

Organizacje, które wezmą udział w akcji otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

Organizacje pozarządowe ubiegające się o wsparcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • działalność statutowa organizacji pozarządowej musi być ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa;
  • organizacja pozarządowa musi posiadać statusu klienta - odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie;
  • organizacja pozarządowa nie może zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

Nabór wniosków trwa do 13 listopada.

Więcej informacji na temat akcji oraz sposobu i formy składania wniosków na stronie NGO

oraz na stronie BIP UMK

Tagi: wsparcie, akcja

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także