Dofinansowanie pomocy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z myślą o osobach niepełnosprawnych, których stan psychiczny pogarsza się w związku z sytuacją epidemiczną, wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

Dofinansowanie pomocy terapeutycznej  dla osób niepełnosprawnych
Fot. http://www.pfron.org.pl

Osoby z niepełnosprawnością, które na co dzień korzystały z psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów czy integracji sensorycznej, w czasie pandemii nie mogą uczestniczyć w tych formach wsparcia. W konsekwencji część osób będących w stanie kryzysu psychologicznego pozbawiona jest obecnie terapii, a dla części osób rodzice, opiekunowie i osoby z nimi mieszkające zaczynają odgrywać rolę „terapeutów”.

Nowa, przyśpieszona procedura realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert jest możliwa dzięki zapisom ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z zasadami oferty na realizację projektów zostaną wyłonione podczas negocjacji.

Do realizacji zadań zlecanych PFRON zapraszamy szczególnie te organizację pozarządowe, które mają odpowiedni potencjał
i doświadczenie w świadczeniu pomocy psychologicznej.

Ogłoszony 9 października konkurs PFRON „Pokonamy bariery” pozwala na wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii. Dofinansowanie takich projektów ze środków PFRON może obejmować 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Oferty w formie elektronicznej można składać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl. Specjalny formularz dostępny jest na stronach Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.

Więcej informacji na temat aktualnie realizowanych programów i konkursów na stronie internetowej PFRON

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także