Podsumowanie akcji - Wspólne działania osób niepełnosprawnych - ochrona rzeki Wisły

W dniach 15 sierpnia, 7 września i 12 września Kolejowy Klub Wodny 1929 zorganizował akcje sprzątania rzeki Wisły przez osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt, współfinansowany ze środków Miasta Krakowa, obejmował aktywizację ruchową osób z niepełnosprawnościami w połączeniu z zaangażowaniem w słusznej sprawie - działaniami ekologicznymi w obszarze rzeki Wisły.

Podsumowanie akcji - Wspólne działania osób niepełnosprawnych - ochrona rzeki Wisły
Fot. Kraków Bez Barier

Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi społeczności na problem zanieczyszczenia rzek w Krakowie poprzez wyrzucane przez ludzi butelki, worki foliowe, pojemniki plastikowe, puszki i inne odpady.

Osoby z niepełnosprawnościami wraz z wolontariuszami podczas trzech akcji „ekologicznych spływów kajakowych” wyławiali śmieci z Wisły i jej dopływów Rudawy i Wilgi na odcinkach:

15.08.2020 Wisła na odcinku Tyniec - Most Zwierzyniecki

07.09.2020 Wisła na odcinku Most Zwierzyniecki do rzeki Rudawa

12.09.2020 Wisła na odcinku Most Zwierzyniecki – Podgórze, w tym rzeka Wilga

W sumie zebranych zostało 90 worków 120 litrowych oraz inne luźno zbierane odpady np. kawałki opon, zderzaków samochodowych, wiaderek itp.

W ramach zadania zorganizowane zostały również warsztaty edukacyjne obejmujące tematyką segregację śmieci oraz  wpływ zanieczyszczonego plastikiem środowiska na zdrowie ludzi.

W projekcie udział wzięło łącznie 25 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami oraz  koordynator projektu, osoby prowadzące warsztaty z segregacji śmieci, instruktorzy i wolontariusze.

Do działań wolontariuszy należało przygotowanie materiałów ochronnych do organizacji akcji na wodzie, przenoszenie zebranych worków śmieci po akcjach na miejsce składowania odpadów. Instruktorzy przygotowali sprzęt wodny, dopilnowali aby osoby z niepełnosprawnościami bezpiecznie wsiadły do kajaków, opracowali trasy spływów oraz zabezpieczali wraz z ratownikami WOPR osoby poruszające się na wodzie.

Biorąc pod uwagę ryzyko związane z sytuacją epidemiczną oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami podczas organizacji spełnione zostały wszelkie wymagania zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach.          

Akcja została uznana przez mieszkańców Krakowa za godną kontynuowania w przyszłym roku w szerszym wymiarze. Osoby z niepełnosprawnościami wykazały się pełnym zaangażowaniem dając przykład działań społecznych i ekologicznych. Można było zauważyć dużo pozytywnej energii, integracji, pozytywnych relacji między osobami z niepełnosprawnościami i wolontariuszami. Uczestnicy projektu głośno wyrażali zadowolenie z akcji i chęć kontynuowania sprzątania krakowskich rzek w przyszłości. 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także