Konsultacje projektu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z NGO na rok 2021

Od 2-23 października trwają konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Realizatorem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Konsultacje projektu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z NGO na rok 2021
Fot. materiały UMK

Już w najbliższy piątek 16 października odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, jednak z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, formuła spotkania uległa modyfikacji.

W Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa obecni będą wyłącznie przedstawiciele poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa i Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Natomiast przedstaiciele organizacji pozarządowych będą mogli skorzystać z transmisji on-line na profilu Facebook Miejskiego Centrum Dialogu pod adresem:  https://www.facebook.com/dialoguj/

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Więcej informacji na temat udziału w konsultacjach oraz możliwości przekazywania swoich wniosków, uwag i propozycji na stronie Miejskiego Centrum Dialogu

Konsultowany projekt Programu wraz załącznikami, harmonogramem dyżurów konsultacyjnych oraz formularzem konsultacyjnym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także