Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość

Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacji Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie realizuje projekt „Wartościowy Wolontariat-Wartościowa Przyszłość!” mający na celu podniesienie kompetencji społecznych uczestników poprzez aktywny udział w partycypacji społecznej i działań na rzecz społeczności lokalnych.

Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość
Fot. Kraków Bez Barier

W ramach projektu Uczelnia realizuje szereg działań podnoszących i rozwijających kompetencje społeczne. Większość akcji prowadzonych jest zdalnie, wychodząc na przeciw obecnym wyzwaniom związanym z sytuacją pandemiczną w kraju.

Czas trwania projektu: od 1 maja 2019 do 31 października 2021.

Grupa docelowa: 200 młodych osób z całej Polski w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby uczące się, będące w ostatnich latach swojego etapu edukacji (ostatni rocznik szkoły podstawowej oraz średniej i studiów wyższych)

Wiek, ilość: 15-29 lat, 200 osób.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do włączenia się w akcje, dzięki którym zyskać można nowe inspirujące doświadczenia w pracy, głównie online, integrację z pozostałymi uczestnikami projektów prowadzonych przez CBRIS, . 

Podejmowane działania:

  • Pomoc placówkom oświatowym, edukacyjnym i wychowawczym w adaptacji migrantów, trudnej młodzieży, poprzez udział wolontariuszy w zajęciach szkolnych, na świetlicach, pomoc w odrabianiu lekcji, nauka języków (w tym polskiego), organizacja gier i zabaw w przedszkolach, etc.;
  • Udział wolontariuszy w Polish Language Meeting Online w postaci konsultacji indywidualnych z języka polskiego, w celu wsparcia migrantów poprzez prowadzenie rozmówek w języku polskim;
  • Udział wolontariuszy w aktywnościach organizacji i instytucji prospołecznych jak: wyjazd na turnus do Żmiącej (Fundacja Dzieło Pomocy Dzieciom) (opieka nad dziećmi z domów dziecka), udział we współorganizacji kongresu Open Eyes Economy Summit (2019,2020), korepetycje z języka angielskiego (Fundacja Siemacha), resarch, marketing, on-line, podstawy pisania wniosków o dofinansowanie (Fundacja Glocal), współorganizacja festiwalu Green Film Festiwal, współorganizacja festiwalu muzycznego, Mix Music Fest, współorganizacja festiwalu teatralnego (Fundacja Wschód-Zachód) etc;
  • Udział wolontariuszy w akcjach pro społecznych jak szycie maseczek dla Centrum Wychowawczego „Parkowa” w Krakowie, czytanie bajek, zabawy on-line dla dzieci z placówek edukacyjnych
  • Udział wolontariuszy w konkursie literackim „Pandemiczna Codzienność”,którego celem jest opisanie własnych emocji, przeżyć, odczuć podczas obowiązkowej izolacji spowodowanej Covid-19
  • Udział w Dniu Wolontariusza wydarzenia online, które gromadzi specjalistów z różnych branż w celu przybliżenia wartości w rozwoju osobistym jakie daje Wolontariat.

Zachęcamy do przystąpienia do programu. Bezpośredni kontakt z realizatorami projektu:

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Innowacji Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, bud. Beyzymówka, pok.2,

31-501 Kraków

tel.: 12 39 99 686,

wolontariat@ignatianum.edu.pl

Zapraszamy na Facebooka projektu Wartościowy Wolontariat

logo UE i Ignatianum

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także