Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w czasie epidemii COVID-19

Komunikat w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w czasie epidemii COVID-19
Fot. telewizja.krakow.pl

Zarządzenie Prezydenta

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1146 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce przekazujemy poniższe informacje.

Przedłużona ważność Kart N

Krakowskie Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, których ważność zakończyła się po 14 marca br., będą ważne do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Takie Karty pozostaną ważne we wskazanym okresie bez składania wniosku o ich przedłużenie.

Karty N dla studentów

Krakowskie Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydane osobom studiującym na podstawie ważnej (podbitej) legitymacji studenckiej zostają przedłużone do dnia 31 maja bieżącego roku. Również w tym przypadku nie jest potrzebne składanie wniosku o przedłużenia karty.

Osoby studiujące, posiadające ważną (podbitą) legitymację na okres dłuższy niż do 31 maja br., powinny złożyć wniosek o przedłużenie ważności Karty N.

Przedłużanie Karty N na podstawie nowego orzeczenia

Jeżeli Karta N straciła ważność po 14 marca br. i zostało wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uprawniające do jej przedłużenia, należy złożyć wniosek w tej sprawie.

Gdzie załatwić sprawę

Wnioski o wydanie lub przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem Karty N należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (ul. Dekerta 24).

W okresie epidemii COVID-19 Karty N są wydawane i przedłużane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny termin - numer telefonu 12 616 52 93

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1146 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce

pokaż metkę
Autor: Anna Sikierska
Osoba publikująca: Anna Sikierska-Lohner
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także