Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych  w wersji papierowej dostępny jest siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (ul. Dekerta 24), a także w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych
Fot. Kraków Bez Barier

Dla kogo

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych przeznaczony jest głównie dla osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Gminie Miejskiej Kraków, a także do członków ich rodzin, opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Jakie informacje

Publikacja zawiera szereg danych i wskazówek, które mają na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami codziennego funkcjonowania, korzystanie z przysługujących im uprawnień czy załatwianie spraw urzędowych. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące:

  • orzecznictwa
  • ulg i uprawnień
  • przysługujących świadczeń
  • edukacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
  • instytucji publicznych
  • organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i w jego imieniu

Informator jest corocznie aktualizowany i uzupełniany. W kolejnych wydaniach znajdują odbicie nowelizacje obowiązujących przepisów czy zmiany danych teleadresowych instytucji i organizacji.

Aktualne wydanie

Informator wydany w 2019 roku jest dostępny w wersji papierowej oraz cyfrowej:

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych 2019

 

informator_okładka

 

więcej o Krakowskim Informatorze Dla Osób Niepełnospranych

pokaż metkę
Autor: Aleksandra Łukasik-Kapica
Osoba publikująca: Anna Sikierska-Lohner
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także