Przedszkola:

  adres: 31-917 Kraków, os. Hutnicze 14
  tel: (12) 644-32-92
  email: przedszkole_104@op.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawności ruchowe.
  adres: 31-303 Kraków, ul. Stachiewicza 21
  tel: (12) 637-43-02, (1636-75-402)
  email:
  Typ niepełnosprawności:
  Lekkie i umiarkowane upośledzenie umysłowe, dzieci niepełnosprawne ruchowo, niedosłyszące.
  adres: 31-478 Kraków, ul. Fiołkowa 13
  tel: (12) 411 85 62
  email: p122@enic.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Znaczne upośledzenie umysłowe, autyzm.
  adres: 31-470 Kraków, ul. Młyńska Boczna 4
  tel: (12) 411-74-30
  email: mlynskaboczna4@poczta.fm
  Typ niepełnosprawności:
  Znaczne upośledzenie umysłowe, autyzm.
  adres: 31-422 Kraków, ul. Sudolska 3
  tel: (12) 412-71-90
  email: przedszkole178@op.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Grupa integracyjna upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.
  adres: 31-875 Kraków, os. Dywizjonu 303/12
  tel: (12) 648-22-00
  email: przedszkole182@op.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  adres: 30-857 Kraków, ul. Duża Góra 30
  tel: (12) 658 54 67
  email: teczowep28@tlen.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Lekkie i umiarkowane upośledzenie umysłowe, autyzm, choroby wzroku, przewlekłe choroby.
  adres: 30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 16
  tel: (12) 655 37 43
  email: stonoga32@interia.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz umiarkowanym.
  adres: 30-833 Kraków, ul. Lilii Wenedy7
  tel: (12) 658-52-60
  email: przedszkole35@vp.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.
  adres: 30-030 Kraków, ul. Sienkiewicza 23
  tel: (12) 633-54-54
  email: przedszkolenr55@wp.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Znaczne upośledzenie umysłowe
  adres: 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 6
  tel: (12) 266-05-10
  email: sekretariat@przedszkole71.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
  adres: 31-921 Kraków, os. Stalowe 10
  tel: (12) 644 32 05
  email: przedszkole99@wp.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Dziecie niesłyszące i z wadami wymowy
  adres: 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6
  tel: (12) 266-66-80, (12) 267-44-20
  email: sosw@blind.krakow.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością sprzężoną
  adres: 31-067 Kraków, ul. H. Wietora 7
  tel: (12) 430-54-00
  email: sekretariatsosw4@interia.pl
  Typ niepełnosprawności:
  upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzm, różne sprzężenia, Filia nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 6 dla dzieci z autyzmem, przy wykorzystaniu metody behawioralnej (os. Zielone 28).
  adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
  tel: (12) 658-20-11 wew.15-67
  email: zssnr3@interia.pl
  Typ niepełnosprawności:
  przewlekle chorzy oraz chorzy z niepełnosprawnością ruchową.